Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Oulun kauppakamarin puheenjohtaja Timo Levo: Oulun suhdannenäkymät valtakunnallisia paremmat

31.10.2018

 

"Vaikka talouden iso kuva näyttää jonkin verran pilvisemmältä, näyttää Oulun alueen kuva tällä hetkellä huomattavasti kirkkaammalta. ICT-sektorin uudistuminen vuosikymmenen alussa käynnisti vahvan kasvun, joka jatkuu. Myös tasainen muuttoliike Oulun seudulle on ylläpitänyt voimakasta asuntorakentamista. Vuosi 2017 oli rakentamisessa erityisen poikkeuksellinen, sillä Oulun kaupunki myönsi rakennusluvan noin 3 000 uuden asunnon rakentamiseen. Keskimäärin Oulussa rakennetaan noin 1 600 asuntoa vuodessa. Yritysten investoinnit toimitiloihin ja tuotantokapasiteetin kasvuun ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana", arvioi suhdannenäkymiä Oulun kauppakamarin puheenjohtaja ja Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo.

EK:n lokakuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat vahvan suhdannevaiheen jatkuneen loppukesällä ja alkusyksyllä. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan erityisesti teollisuudessa selvästi normaalia suotuisammaksi. Myös rakentamisessa ja palveluissa tilanne jatkui hyvänä. Tuotannon ja myynnin kasvu on ollut melko ripeää ja henkilöstöä on lisätty. Rekrytointiongelmat ovat vaikeutuneet entisestään.

Odotukset lähitulevaisuuden kehityksestä ovat vaimentuneet erityisesti rakentamisessa. Teollisuudessa ja palvelualoilla suhdanteet pysyisivät kuitenkin nykyisellään, kun taas rakentamisessa tilanteen odotetaan heikkenevän melko yleisesti. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku laski teollisuudessa lukemaan -4 (heinäkuussa +13). Rakentamisessa suhdannenäkymät laskivat saldolukuun -33 (heinäkuussa -10). Palvelualojen suhdanneodotusten uusin saldoluku oli +3 (heinäkuussa +5).

Tuotanto- ja myyntinäkymät edelleen hyvät

Teollisuus- ja palveluyritysten tuotannon ja myynnin määrät ovat kasvaneet ripeästi, ja teollisuuden tilauskehitys on ollut suotuisaa. Rakentamisessa kasvu jäi hitaaksi. Lähikuukausina tuotannon odotetaan yhä kasvavan teollisuudessa ja palveluissa, kun taas rakentamisessa se jäisi nykytasolle.

Tilauskanta pysyi teollisuudessa selvästi tavanomaista parempana. Rakentamisessa se laski hieman, mutta oli lähellä keskimääräistä. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on varsin hyvin hyödynnettynä, sillä lokakuussa 88 % yrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä (heinäkuussa 81 %).

Henkilöstön määrä lisääntyi kolmannella neljänneksellä kaikilla toimialoilla. Loppuvuodelle odotetaan hieman pienempää työvoiman määrän kasvua.

Rekrytointiongelmat ovat vaikeutuneet lisää. Koko elinkeinoelämän vastaajista 31 prosentilla ammattityövoiman saatavuus oli lokakuussa kasvun este (heinäkuussa 28 %), ja yli puolet rakennusyrityksistä ilmoitti työvoimapulaa. Samaan aikaan noin viidesosa kaikista yrityksistä kuvasi kysyntää heikoksi. Kannattavuuden odotetaan kohentuvan lähikuukausina hieman teollisuudessa ja palveluissa, rakentamisessa se pysyisi ennallaan.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2018 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 lopulla ja 2019 alussa. Tiedusteluun vastasi 1 213 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.

Lisätietoja: Penna Urrila, puh. 040 570 7860 tai www.ek.fi

EK Suhdannebarometri lokakuu 2018

EK Suhdannebarometri lokakuu 2018 Pohjois-Suomi

Suhdannebarometri esitys 31.10.2018, Johtaja, pääekonomisti Penna Urrila

Suhdannebarometri yleiset suhdannenäkymät alueittain

Jaa: