Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2018: Oulun yliopisto myöntää taas rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin tutkintoja

22.10.2018


 Oulun yliopiston rehtori vastaanotti keväällä 2016 Oulun kauppakamarin tekemän selvitystyön selvitysmiehenä toimineelta Tapani Mäkikyröltä.

Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2018 on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelman perustaminen Oulun yliopistoon. Tulevaan opintosuunnan ympärille rakennetaan työryhmää, missä ovat vahvasti esillä myös terveysrakentaminen ja sisäilmasto.

Tutkinto-ohjelman perustamisen palkitseminen oli Rakennusinsinöörien liitto RIL ry:n, Oulun Seudun LVI-teknisen yhdistyksen OuLVI:n ehdotus. Palkinto myönnetään Oulun yliopistolle.

Rakentamistekniikan osasto lopetettiin Oulun yliopistosta 2001, jolloin opetus ja tutkimus hajautettiin muihin yksiköihin ja rakennusalan DI-koulutuksen paikallinen pohjoinen identiteetti heikkeni selvästi. Etelä-Suomeen opiskelemaan lähteneistä vain harva on löytänyt tiensä Pohjois-Suomeen. Nykyiset valtakunnalliset diplomi-insinöörien koulutusmäärät eivät riitä kattamaan eläköitymisestä johtuvaa poistumaa mm. sen takia, että suurten investointien painopiste on siirtynyt pohjoiseen (mm. kaivokset ja ydinvoimala).

Vuoden 2008 jälkeen on Oulun yliopistossa voinut konetekniikan opinto-ohjelmassa suuntautua rakennesuunnitteluun ja rakentamisteknologiaan. Nyt syksyllä 2018 ensimmäiset uudet opiskelijat valittiin rakennustekniikan maisterivaiheeseen. Syksyllä 2017 uuteen tutkinto-ohjelmaan on valittu yliopiston nykyisiä opiskelijoita kone- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmista ja tällöin Oulun yliopisto on voinut myöntää rakentamistekniikan diplomi-insinöörin tutkintoa. Opintosuuntia on kaksi: rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia sekä vesi- ja yhdyskuntatekniikka. Uusi tekniikan kandidaatin ohjelma alkaa lukuvuonna 2019-2020, jolloin myös kolmas opintosuunta tulee mukaan.  

Erityistä huomiota raati kiinnitti koulutuksen perustamisen pitkään kehitystyöhön yhteistyössä yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi koulutuksella on pitkäkestoinen vaikutus rakennusalalle ja koulutuksen ansiosta pohjoisen alueen vetovoimaisuus lisääntyy. Koulutus ja tutkimusyhteistyö tiivistyy poikkitieteellisesti yliopiston sisällä sekä Linnanmaan kampukselle muuttavan OAMK:n kanssa.

Myös Oulun kauppakamarilla oli vaikutuksensa palkittuun kehitykseen, kuten varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen muistelee:

"Rakennusalan toimijat tapasivat rehtori Jouko Niinimäen keväällä 2015, hän pyysi Oulun kauppakamaria tekemään selvityksen alan osaamis- ja osaajatarpeista. Selvitysmieheksi kutsuttiin eläkkeelle jäänyt Oulun rakennusvalvonnan johtaja Tapani Mäkikyrö ja selvitystyö valmistui kesän korvalla 2016. Selvitystyössä nähtiin selkeästi tarve alan DI-koulutuksen uudelleen aloittamiselle Oulun yliopistossa. OKM:n ja ministeri Sanna Grahn-Laasosen rakennusalan DI-koulutuksenantovelvoite Oulun yliopistolle vuoden 2017 alussa käynnisti lentävällä lähdöllä koulutuksen ylösajon Oulussa."

MIKÄ POHJOIS-SUOMEN RAKENNUSTEKO?

Pohjois-Suomen Rakennusteko valitaan tänä vuonna kahdeksannentoista kerran. Ehdolle Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi voi asettaa teon tai aikaansaannoksen kuten rakennuksen, rahoitusmuodon, rakennuttamistavan, projektinjohtotavan, infrastruktuurin kehittämisen, keksinnön, menetelmän, tutkimuksen, kaavan tai muun vastaavan. Rakennustekoraati koostuu YTR:n yhdistysten edustajista. Rakennustekoraati palkitsi Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin Pohjois-Suomen Rakentajapäivillä 19.10.2018.

YTR:ssä toimivat Oulun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA, Oulun Insinöörit ry, Oulun Seudun LVI-tekninen yhdistys OuLVI ja Kauppakamari.

 

Jaa: