Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Oulun kauppakamari kannattaa työvälityksen ja täsmäkoulutuksen kehittämistä

08.10.2018


 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteutti elokuun aikana Yritysten kasvupalvelu - kyselyn yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY:n, TE-toimiston, Business Finlandin ja Oulun kauppakamarin kanssa. Vastaajia oli yhteensä 287. Vastaajista vajaat 30 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten näkemyksiä ja kokemuksia yritystoimintaa tukevista kasvupalveluista. Kyselyn tulokset kertovat yrittäjien kriittisestä suhtautumisesta yrityspalveluiden tarjontaan ja laatuun.

Vastaajien tuli arvioida palveluiden soveltuvuutta omiin tarpeisiinsa asteikolla yhdestä viiteen. ELY-keskuksen, TE-toimiston ja BusinessFinlandin palveluiden keskiarvoksi muodostui 1,9 ja muiden täydentävien palveluiden keskiarvo oli 2,4. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään jatkossa eniten tarvittavia kasvupalveluita. Tärkeimmiksi nousivat kuntien elinkeinopalvelujen kautta tuotettavat palvelut, PPY:n yritysten omistajanvaihdospalvelut sekä seutukuntien tarjoamat elinkeinopalvelut.

"Monen yrityksen kasvun esteenä on tällä hetkellä puute osaavista työntekijöistä ja samaan aikaan on vielä varsin suuri työttömien työnhakijoiden työvoimareservi käytettävissä. Julkisen sektorin tuottamien palveluiden lisäksi tarvitaan uusia yksityisen sektorin toimijoita kehittämään työnvälitystä ja työvoiman täsmäkoulutusta yritysten tarpeiden mukaan. Tässä voisi olla yksi kehittämisen painopiste Kasvupalveluiden uudistamisessa", toivoo toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen Oulun kauppakamarista.

Maakunnallisesti tuottavista palveluista tärkeimmiksi arvioitiin yritysten kehittämisavustus, palkkatuki sekä yrityksen kehittämispalvelut.

"Tulokset antavat suuntaviivoja tulevien palveluiden kehittämistyöhön ja resurssien oikeaan suuntaamiseen", toteaa toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Vastaajien mielestä palvelut tulee jatkossa järjestää ensisijaisesti maakunnan myöntämällä palvelusetelillä, jolloin yrittäjä voi itse valita palveluntuottajan rekisteriin hyväksytyistä palveluntuottajista.

"Palvelutarjontaa tullaan tarkastelemaan huolellisesti ja myös järjestämistä arvioidaan palautteiden pohjalta", toteaa johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

"TE-toimiston palveluista käytetyimmiksi ja parhaiten soveltuvimmiksi osoittautuivat palkkatuki, starttiraha sekä työvälityspalvelut. Tämä oli odotettavissa oleva tulos, kertoo Palveluiden tehokas järjestäminen ja olennaisiin palveluihin keskittyminen on myös viranomaisen näkökulmasta ehdottoman tärkeää", toteaa johtaja Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Kyselyn tulokset

Jaa: