Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

ICT-osaajaselvityksen työpaja vei ideoita ja jatkotoimenpiteitä eteenpäin

08.10.2018


 
Kuva: Pixabay

Alkuvuoden aikana Oulun kauppakamari teki yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, Pohjois-Pohjanmaan liiton, BusinessOulun ja alan yritysten kanssa ICT-osaajatarveselvityksen.

Selvityksen mukaan Oulun seudulla rekrytoitiin vuonna 2017 noin 1100 henkeä ICT-alalle. Kuluvana vuonna määrän arvio on sama. Yritysten näkemysten pohjalta vuosien 2019-2020 kuluessa Oulun seudulla tehdään arviolta yhteensä noin 1800 rekrytointia. 1800 henkilön tarve vastaa noin 12 prosenttia Oulun alueen ICT-yritysten henkilöstöstä.

Yhtenä selvityksen johtopäätöksenä oli järjestää työpaja, jossa käydään läpi selvityksen kautta aikaan saatu roadmap ja viedään ideoita eteenpäin. Työpaja järjestettiin syyskuussa ja se antoi eväitä jatkotoimille.

"Keväällä tehty ICT-toimialan kartoitustyö osoitti selkeästi, että Pohjois-Pohjanmaan alueella on toimialan osaavalle työvoimalle tarvetta. Oulun Kauppakamarin organisoimassa jatkotyön workshopissa päästiin keskustelemaan sekä sopimaan eri yhteistyötahojen kanssa osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvistä konkreettisesta yhteistyöstä sekä yhteistyön askeleista. Osaavan työvoiman saatavuuden haasteet eivät ole hoidettavissa yhden toimijan palvelutuotannolla, vaan tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä eri palveluvaihtoehtoja, joista yritykset valitsevat heille sopivat palvelutuotteet", toteaa palvelujohtaja Pirjo Juntunen Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta.

Keskusteluissa nousi esille Oulussa jo olevien ulkomaalaisten opiskelijoiden houkuttelu alueen yritysten palvelukseen sekä koulutetun ja vapaan työvoiman etsiminen ulkomailta. Tässä suhteessa BusinessOulun Talent Attraction -hanke Brasiliassa on hyvä esimerkki uudenlaisesta ajattelusta ja lähestymistavasta.

Työpajassa korostettiin oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten yhteistyön tehostamista osaajatarpeiden ennakoinnissa sekä rullaavan, molemminsuuntaisen tietojen vaihdon kehittämistä yrityselämän ja oppilaitosten välille. Tässä yhteydessä nostettiin esille tekoälyn hyödyntäminen työvoimaresurssien tietopankin keräämisessä. Tavoitteena olisi kehittää jatkuvasti karttuva ja reaaliaikainen resurssien seurantajärjestelmä.

Yksi konkreettinen kehittämistoimenpide koulutetun työvoiman ja yrityselämän kohtaannon lisäämisessä on suunnitteilla Oulun yliopistolla:

"Yhden luukun palvelu liittyy OAMK:n muuttoon Linnanmaan kampukselle. On nostettu keskusteluun, että siinä vaiheessa olisi hyvä, että yritysten yhteydenotot hoituisivat yhden luukun periaatteella. Yrityksille ei ole väliä, tuleeko ratkaisu ongelmaan OAMK:n vai yliopiston puolelta, kunhan se löytyy. Keskustelut yhden luukun palvelusta ovat käynnissä", kertoo Arto Maaninen, Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden vararehtori.

Yksi vastaus rekrytointihaasteisiin on Osaavat ohjelmoijat -hanke, jonka rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Oulun talousalueen yritysten ICT ja ICT:tä hyödyntävien yritysten teknologiaosaamistarpeet sekä suunnitella että toteuttaa tarpeisiin perustuvat koulutukset joustavien, aikuiskoulutukseen sopivin menetelmin. Koulutuskokonaisuudet hyödyntävät olemassa olevaa yliopiston koulutustarjontaa. Hankkeessa koulutetaan ammattitaitoista työvoimaa ICT osaajapulasta kärsiville yrityksille.

Hankkeessa syntyy kolmesta yhdeksään eri sisältöistä koulutuskokonaisuutta, jotka vastaavat yritysten osaamistarpeita. Hankkeen tavoite on kouluttaa työssä tai työelämän ulkopuolella olevat 180 henkilöä viimeisimmän ICT-alan tiedon osaavaksi ammattilaiseksi. Hankkeen avulla korjataan pääasiassa Oulun seudun yritysten akuuttia ICT osaajapulaa. Pitkällä aikavälillä yliopistojen koulutusohjelmat muuntuvat paremmin vastaamaan työelämän tarpeita sekä toiminta luo pysyvän yhteyden työelämän ja yliopistomaailman välille.

Jatkotoimenpiteiden varmistamiseksi sovittiin, että Oulun kauppakamarin Tietoteollisuusvaliokunta seuraa toimenpiteiden toteutumista ja niistä kerrotaan vuosittain Oulun kauppakamarin järjestämissä ICT-infoissa.

 

Jaa: