Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Oulu vahvassa asuntorakentamisen nosteessa

04.10.2018


Oulun seutukunnalla rakennetaan ennätysmäärä vapaarahoitteisia rivitalo- ja kerrostaloasuntoja, kaikkiaan 1508 kpl. Verrattuna vuoden 2016 volyymiin 574 asuntoa, kasvu on 163 %. Kasvun perusteena on muun rakentamisen, lähinnä toimitila- ja julkisen rakentaminen, väheneminen ja asuntokokojen pienentyminen. Tämä näkyi myös Oulun keskustan katukuvassa, sillä kesällä torninosturien määrä oli kiivaimpana aikana 17 kpl. Oulu, yliopistokaupunkina, sulattaa kyseisen kasvuhuipun kuluvan kahden vuoden aikana ja myös kerrostalohankkeiden rakennuslupa- ja aloitusmäärät ovat kääntyneet laskuun. Ennusteiden mukaan tulevien vuosien aloitukset tasaantuvat 700 - 800 asunnon tasolle. 

Oulun seudun julkinen rakentaminen on ollut vuodesta 2009 lähes samalla tasolla, 750.000m3. Tämän sektorin huippu kohdattiin v. 2008, jolloin rakennettiin kohteita 1.500.000 m3. Samoin toimitilarakentamisen volyymi on pysynyt varsin pitkään, vuodesta 2010, 500.000 m3 tasolla. Vuoden 2008 huippu oli 1.250.000 m3, jolloin rakennettiin pääosin IT-teollisuudelle toimitiloja. Positiivisena poikkeuksena on varasto- ja teollisuustilojen volyymin kasvu, pienen notkahduksen jälkeen, vuoden 2014 tasolle eli 500.000 m3.   

Oulun seudulla on toteutettu useita elinkaari- ja allianssihankkeita. Näiden uusien toimintamallien käyttö laajojen ja haastavien hankkeiden toteutuksessa on perusteltu. Lisäksi ylläpidon vastuuttaminen palveluntuottajalle (=rakentajalle) varmistaa hankkeen käytön onnistumisen.

Oulun keskustan tiivistäminen mahdollistaa asukkaiden määrän kasvun ja siten palvelujen laajemman tarjonnan. On hyvä, että korkean rakentamisen selvitys laaditaan ja tapauskohtaisesti kohteet läpikäydään toteutusmahdollisuuksia suunniteltaessa. Oulun kaavoituksen autopaikkavelvoite tukee keskustan kehittymisen vähäautoiseksi keskustaksi.

Rakennusalan koulutus on vahvistunut Oulussa DI-koulutuksen takaisin tulon vuoksi. Samoin, kun OAMK muuttaa Linnanmaalle, saadaan keskitettyä rakentamisen koulutus yhdelle alueelle. Synergia- ja logistiikkaedut puoltavat korkeatasoista ja erottautuvaa opetusta, erottautumista muista oppilaitoksista edukseen ja kansainvälisestikin kiinnostavaan rakennusalan opintokokonaisuuteen mm. keskittymällä BIM- ja jatkossa alustatoteutukseen. Rakennusalan osalta osaajia tarvitaan myös ammattikoulutasolla. Koulutuksen merkitys motivoivana ja korkeatasoisena, on tärkeää oppilaan ja tulevan työantajan kannalta. Rakennusalan ammattihenkilöille on töitä, edelleen on tarvetta vastaavista työnjohtajista, työnjohtajista ja ammattiosaajista.

Rakennusalan valiokunta on vahvasti esille tuonut Oulu Imagon kehittämistä mm. rohkealla visiointiotteella, kuten verrokkikaupungeissa sekä niitä korostava viestintä ja markkinointi. Kaavoituksen ketteryydestä ja ketterästä kaavoitusprosessista on selvä etu muuttuvassa (globaalisessakin) markkinassa. Kaipaamme Oulussa olevan yhteistyön arvon esille nostamista. Lisäksi myös korkeakoulukampuksen mahdollisuudet, jotka luovat tunnettavuutta myös kansainvälillisestikin. Edellä olevista asioista on keskusteltu myös kaupunginjohdon kanssa ja meillä on näistä yksimielinen näkemys.

Oululla on erinomaiset mahdollisuudet ympäristönrakentajana ja mielikuvan tuottajana tulevaisuudesta - tämän mahdollisuuden käytämme.

  
Marko Palonen
Oulun kauppakamarin rakennusvaliokunnan puheenjohtaja

Jaa: