Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

MILL-projekti tähtää globaaliin vientituotteeseen

28.09.2018


"Viime vuodet ovat osoittaneet, että monien suurten monikansallisten hankkeiden projektinhallinnassa on ollut kehittämisen varaa. Nyt teollisuuden edustajat ovat yhteistyössä projektissa, joka tähtää suurinvestointien parempaan projektinhallintaan tulevaisuudessa - tavoitteena on, että budjetti pitää ja aikataulu alittuu. MILL-projektissa luodaan globaali malli, josta tulee myös tulevaisuuden vientituote", kertoo Oulun kauppakamarin kehitysjohtaja Ahti Nurkkala.

MILL-projekti esiteltiin suurelle yleisölle perjantaina 28. syyskuuta Keskuskauppakamarin ja Oulun kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa Pöyryn pääkonttorilla Vantaalla.

MILL-projekti toteutetaan Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä. Projektissa hyödynnetään muun muassa seuraavien tahojen asiantuntemusta ja kokemuksia: YIT, Pöyry, Ferrovan, ST1, Caverion Industria, Caverion Suomi, Mitta, Vison, Betamet ja Suomen Projekti-Instituutti. Projektin pilottina on Ferrovanin Raaheen rakennettava metallituotetehdas.

Kunnianhimoisen projektin tavoitteena on kehittää merkittävää lisäarvoa luovia ja tehokkaita yhteistoiminnallisia projektijohtamisen menetelmiä ja ratkaisuja erityisesti kansainvälisten teollisuuden investointiprojektien valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen. Näin lisätään projekteihin osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien kilpailukykyä.

"Käytännön tavoitteena on rakentaa suuren monikansallisen projektin toteutustapa, jossa tilaaja saavuttaa merkittäviä lisäetuja toimittajien saamien etujen kautta. Uuden toteutustavan tuomissa eduissa korostuvat yhteistoiminnallisuus ja tehokas vuoropuhelu", kertoo Ahti Nurkkala.

"MILL-projektin lopputulos tulee olemaan uusi ja paras toimintamalli, minkä mahdollistavat Oulun yliopiston korkeatasoinen tutkimus ja hankkeessa mukana olevien alansa johtavien yritysten tietotaito ja kokemus", toteaa Nurkkala vuoden 2019 loppuun kestävästä hankkeesta.

Hankkeessa toteutetaan merkittävä määrä työpajoja, jossa molempien toteuttajien erityisrooli korostuu.

"Hanke on hyvä esimerkki yliopiston, yritysten ja yritysten toimintaa tukevan Oulun Kauppakamarin yhteistyöstä. Hankkeessa on kaikille toimijoille oma selkeä rooli, jota myös Pohjois-Pohjanmaan liitto päärahoittajana edellyttää", kertoo professori Harri Haapasalo Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimusyksiköstä.

"Hankeen taustalla on pitkä tutkimus yhteistoiminnallisuudesta erityisesti rakennusteollisuuden projektien parissa, jota on tehty tuotantotalouden tutkimusyksikössä. Tutkimuksen- ja kehityksen näkökulmasta hankkeen mielenkiintoa nostaa se, että rakennusteollisuudessa menestyksekkäästi toteutettuja yhteistoiminnallisuuden malleja sovelletaan nyt kansanvälisiin teollisuuden investointiprojekteihin", päättää Haapasalo.

Lisätietoja:

Ahti Nurkkala, kehitysjohtaja, Oulun kauppakamari, puh. 0400 426 930, email: ahti.nurkkala (at) chamber.fi

Harri Haapasalo, professori, Oulun yliopisto, puh. 0294 482931, email: harri.haapasalo (at) oulu.fi

 Teollisessa kiertotaloudessa tulevaisuuden suurhankkeita on Ferrovan Oy:n Raahen metallituotetehdas. Ferrovan on yksityinen suomalainen yhtiö, joka suunnittelee aloittavansa vanadiinin tuotannon Raahen satama-alueelle rakennettavassa tehtaassa. Metallituotetehdas tulee käsittelemään raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB:n terästuotannosta Suomessa ja Ruotsissa. Tuotantovaiheessa tehdas tarjoaa yli 150 pysyvää työpaikkaa. Ferrovan Oy:n Raahen metallituotetehdas on MILL-projektin pilotti.

 

Jaa: