Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Tulorekisteri otetaan käyttöön 2019 - mikä muuttuu yritysten näkökulmasta?

29.08.2018


Verovuosi 2019 tuo tullessaan eri viranomaisten ja muiden tulotietojen saantiin oikeutettujen käyttöön tarkoitetun kansallisen tulorekisterin. Tulorekisterin käyttöönotto tarkoittaa yrityksille palkkojen ilmoittamismenettelyn muutosta.

"Tulorekisterin tuomat suurimmat muutokset ovat useiden nykyisten palkkoja koskevien ilmoitusten korvaaminen tulorekisteriin annettavilla vastaavilla tiedoilla. Esimerkiksi Verohallinnolle annettava työnantajan vuosi-ilmoitus annetaan viimeistä kertaa vuodelta 2018 ja jatkossa vastaavat palkkatiedot annetaan maksukohtaisesti tulorekisteriin. Vastaavasti oma-aloitteisten verojen ilmoitus palkkatietojen osalta jää historiaan, kun tietoja aletaan vuodesta 2019 ilmoittamaan tulorekisteriin", toteaa Verohallinnon oikaisulautakunnan puheenjohtaja Tomi Peltomäki.

Tietojen ilmoittamisen muutos koskee veroja, sairausvakuutusmaksuja sekä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Verotuksessa maksaminen säilyy ennallaan, joten siltä osin muutos koskee vain ilmoittamista. Ensivaiheessa tietojen käyttäjiä ovat Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (tuleva Työllisyysrahasto), työeläkelaitokset ja ETK. Vuodesta 2020 menettelyyn tulevat mukaan eläke- ja etuustiedot samalla kuin tietoa käyttävien määrä kasvaa.

"Suurin yksittäinen haaste tulorekisterin käyttöönotossa yrityksissä jakautuu kahteen osaan. Ensinnäkin olennaista on palkkahallinnon ohjelmiston päivittäminen tulorekisteriin ilmoittamista varten. Tämä on kuitenkin lähinnä ohjelmistotalon huolehdittava asia. Toiseksi välttämätöntä on perehtyä tulorekisteri-ilmoittamisessa noudatettavaan menettelyyn ja annettavan tiedon sisältöön", sanoo Peltomäki.

Palkkahallinnon ohjelmistopäivitykset paikallaan

Vuoden 2019 muutoksiin kannattaa varautua varmistamalla ohjelmistontoimittajan valmius päivittää palkkahallinnon ohjelmisto tulorekisteriä varten. Ilmoitusten antajien näkökulmasta on perehdyttävä siihen, miten ja milloin maksetusta palkasta ilmoitus on annettava.

"Hyvä alku on perehtyä lakiin tulotietojärjestelmästä (53/2018). Sen lisäksi vastauksia löytyy kutakin veroa tai maksua koskevasta aineellisesta tai menettelylainsäädännöstä. Lainsäädännön lisäksi on muutakin huomioitavaa. Tulotietojärjestelmästä vastaava Verohallinto ohjaa menettelyä päätöksillään ja ohjeillaan", opastaa Peltomäki.

Kokonaisuus on normien näkökulmasta jopa vaikeaselkoinen, mutta menettelyyn tutustuminen avaa sen logiikkaa. Kyse on mahdollisimman reaaliaikaisesta tulotietojen ilmoittamisesta tulotietoja toiminnassaan tarvitseville.

"Olennaista on ilmoittaa, millaista tuloa palkansaajalle on kulloinkin maksettu, jotta verottaja ja muut toimijat pystyvät paitsi mitoittamaan palkkojen perusteella maksettavat maksut, myös määrittämään palkansaajalle tulon perusteella mahdollisesti maksettava etuus oikein. Käytännössä jo nyt annettavat tiedot annetaan uudessa menettelyssä samalla kertaa kaikkien tulotietoja saavien käytettäväksi", päättää Peltomäki.

 

Oulun kauppakamari järjestää 18. syyskuuta klo 9-12 Oulussa Lasaretissa koulutuksen, jossa käydään läpi tulorekisterin toiminta erityisesti verotuksen näkökulmasta. Lisäksi tehdään selkoa tulotietojärjestelmästä annetusta laista sekä siitä mitä, milloin ja miten on ilmoitettava, miten ilmoittamisen laiminlyönti on sanktioitu ja miten maksaminen tapahtuu.

Asiantuntijana toimii Oikaisulautakunnan puheenjohtaja, HM Tomi Peltomäki, Verohallinto. Peltomäen ominta alaa ovat henkilöverotus ja ennakkoperintä. Hänet tunnetaan myös ahkerana luennoitsijana ja kirjoittajana. Aiemmin Peltomäki toimi Verohallinnon henkilöverotuksen johtavana asiantuntijana ja vastasi mm. henkilöverotukseen ja ennakkoperintään liittyvien Verohallinnon päätösten esittelystä. 

Tulorekisterikoulutukset tänä syksynä myös Kajaanissa, Kuusamossa ja Ylivieskassa! ilmoittaudu koulutuksiin täältä.

Lisätietoja: Oulun kauppakamarin palvelujohtaja Riitta Schroderus, puh. 050 338 9350, riitta.schroderus(at)chamber.fi

Jaa: