Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Ensimmäinen hallitusammattilaisten kurssi Koillismaalla

16.08.2018

 

Koillismaan koulutusalalla tehdään 17. lokakuuta historiaa, kun ensimmäinen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi käynnistyy Kuusamossa. Oulun kauppakamarin järjestämät HHJ-kurssit ovat olleet muualla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa varsinainen menestystarina ja samanlaista siitä odotetaan myös Koillismaalla.

Yksi HHJ-kurssin käyneistä hallitusammattilaisista on Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Henrik Karvonen.

"Jokaisen hallituksen jäsenen ja erityisesti puheenjohtajan on ymmärrettävä hallitustyöhön liittyvät perusasiat. On tiedettävä mitä hallitus tekee ja miten sen tulee toimia, mitkä ovat sen vastuut ja kuinka tekemisestä saadaan mahdollisimman tehokasta. HHJ -kurssin tärkein anti oli kirkastaa kaikkia näitä asioita, eli antaa hyvä kokonaiskuva hallitustyöskentelystä. Kurssi auttaa löytämään olennaiset asiat hallitustyössä ja ohjaa myös hyödyllisellä tavalla muodostamaan yrityksen toiminnalle ja tilanteelle oikeanlaisen hallituksen", kertoo Karvonen.

Karvonen on mukana useissa hallituksissa joko jäsenenä tai puheenjohtajana. Hän on pyrkinyt viemään HHJ-kurssilla saatua oppia näiden toimintaan erityisesti hallitustyöskentelyn ydintehtävän kirkastamisen ja corporate governance -näkökulman hyödyntämisen kautta.

"Olemme myös johtamissani hallituksissa uudistaneet kokouskäytäntöjämme ja tehostaneet toimintaamme. Hallituksen koostumusta puolestaan tullaan tarkastelemaan aina yrityksen tilanteen ja strategiajaksojen muuttuessa", sanoo Karvonen.

"Hallitukseen on hyvä valita ihmisiä, jotka omaavat erilaisia näkökulmia ja voivat ihmisinäkin olla hyvin erityyppisiä. Täten tärkein ominaisuus ei liity osaamisalueeseen tai persoonallisuuteen vaan puhtaasti tapaan toimia. On tärkeää, että on aktiivinen ja omaa intohimon tekemistään kohtaan. Hallitus ei ole oikea paikka ihmiselle joka luontaisesti seurailee tilannetta, laittamatta itseään likoon yrityksen puolesta", toteaa Karvonen.

Tuhannen hallitusammattilaisen menestystarina

Satavuotiaalla Oulun kauppakamarilla oli toukokuun alussa koulutuksen juhlatilaisuus, kun HHJ-kurssilaisten määrä rikkoi tuhannen osallistujan rajan. Oulun kauppakamari on järjestänyt 42 HHJ-kurssia vuodesta 2006 lähtien ja niistä on muodostunut koulutustarjonnan varsinainen menestystarina.

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) on alunperin Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n yhdessä kehittämä valtakunnallinen koulutuskokonaisuus, jossa ovat mukana kaikki manner-Suomen alueelliset kauppakamarit. Kokonaisuus koostuu useasta koulutuksesta ja seminaarista sekä tutkinnosta.

"HHJ-kurssin syntyyn on vaikuttanut vahvasti hallitustyöskentelyn kehittämisen tarve sekä hallitustyöskentelyn aktivointi pk-yrityksissä. Yrittäjät, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa", kertoo Oulun kauppakamarin koulutus- ja viestintäpalvelujen palvelujohtaja Riitta Schroderus.

Myös erilaiset murrokset kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, kasvunopeus ja markkinahäiriöt ovat helpommin havaittavissa, kun yrityksestä löytyy laajalti kokemusta. Hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi.

Lisätietoja:
Riitta Schroderus
Oulun kauppakamari
palvelujohtaja
koulutus- ja viestintäpalvelut
Puh. 050 338 9350
riitta.schroderus@chamber.fi

 

Jaa: