Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Maakunnan yritysten kasvumahdollisuudet menestyksen kulmakivenä

10.08.2018


Suomen talous on pitkästä aikaa hyvässä kasvussa ja pääosan tästä kasvusta rakentavat menestyvät yritykset kokoluokkaan katsomatta. Oulun Kauppakamarin toimialueen talous on monipuolinen kattaen laajasti eri toimialojen yrityksiä. Kasvussa onnistujia on myös laaja skaala sekä tulevia kasvun tähtiä pystyy jo nyt tunnistamaan. Erityisesti kasvu näkyy voimakkaasti parantuvassa työllisyystilanteessa - tosin osaajapula aiheuttaa jo kipukohtia.

Kasvu ei ole yrityksen itseisarvo, mutta kasvuun tähtäävien kasvun mahdollistamiseksi olisi tehtävä laajaa yhteistyötä koko yhteiskunnassa. Yksi tärkeä osa-alue on kasvun edellyttämän rahoituksen löytäminen eri vaiheissa oleville yrityksille. Vierasta pääomaa liikepankeista saa hyvin ehdoin mikäli kassavirta riittää haetun rahoituksen takaisinmaksuun kohtuullisessa ajassa eivätkä vakuudetkaan tuota vaikeuksia Finnveran  ja Euroopan Investointipankin sekä yrityksen omien vakuuksien ollessa saatavilla.

Tuotekehitysvaiheessa, ennen kassavirran syntymistä,  omanpääomanehtoisen rahoituksen saaminen on kuitenkin elintärkeää ja haastavaa. Suomessa ja myös täällä Pohjolan perukoilla on pääomia, mutta niiden liike rahastojen ja varsinkin yksityisten tileiltä listaamattomiin yrityksiin on heikkoa.

Uutena muotona joukkorahoitus on kovassa kasvussa ja edistää rahan liikkumista. Yrityksiin sijoitettu raha kertautuu yrityksen vakavaraisuuden kasvaessa tuoden usein mukanaan myös vierasta pääomaa. Esimerkiksi aivan viimeisimpänä Vaasalainen kasvuyritys Klever keräsi Invesdorin alustan kautta lähes 1,5 miljoona euroa joukkorahoitusmuotoisella osakeannilla. Myös perinteinen pörssi on mahdollisuus, mutta annin menestyminen onnistuu vain hyvin toimivalta kyntensä jo näyttäneeltä yritykseltä. Näitäkin esimerkkejä maakunnasta löytyy.

Vaasassa on syntynyt kohtuullisen isoja paikallisia rahastoja, joissa menestyneet yrittäjät ovat sijoittajina instituutioiden ohella. Nämä rahastot ovat sijoittaneet useisiin yrityksiin, joilla on pitkä tuotekehitysvaihe ja kassavirta vielä tulevaisuudessa. Voisiko pohjoisessa syntyä vastaava liike ja löytyisikö sille primus motor, joka rakentaisi kasvuyrityksiin paikallisesti sijoittavan rahaston? Pienemmässä mittakaavassa sellaisia toki joitakin jo on, mutta tarjonta ei kohtaa kysyntää.

Sijoittajia kiinnostaa yrityksen tarina. Tarinalla tarkoitan sitä mitä yritys tekee ja kenelle sekä minkä lisäarvoa tuottavan tarpeen yrityksen tuote ja/tai palvelu täyttää. Jos yritys saa myytyä tarinansa rahoittajille niin hyvin todennäköisesti saa myös asiakkailleen. Rahoituksen eri lähteiden löytämisessä voi rohkeasti kysyä neuvoa esimerkiksi pankista, tilitoimistosta ja kaikilta yrityksen verkostossa olevilta asiantuntijoilta. Keskustelu yrityksen tarinasta jalostuu kun saa siitä kolmansien osapuolten näkemyksiä.

Kannustan kaikkia yrityksiä pohtimaan kasvumahdollisuuksiaan ja selvittämään kasvun edellyttämät toimet rahoituksen hankkimisen ollessa niistä  vain yhtenä osa-alueena. Kasvuhakuisuudella varmistamme maakuntamme menestyksen myös tulevina vuosina.

 

Sami Heikkilä
aluejohtaja, Nordea Oy
Oulun kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnan puheenjohtaja

Jaa: