Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Maakunnan elinvoima on sen väestössä

04.06.2018


Taloudellinen kehitys Suomessa ja maailmalla on ollut viime aikoina hyvää. Haasteeksi onkin muodostunut työvoiman saatavuus talouden kasvaessa. Sote-alalla työvoimapula on ollut krooninen jo jonkin aikaa, eikä tilanne tule helpottumaan. Väestön ikääntyessä tarve hoidon ammattilaisille kasvaa. Tänä päivänä pelkästään Pihlajalinnalla työskentelee yksinomaan Oulussa 13 täysipäiväistä rekrytoijaa, jotka palkkaavat lääkäreitä ja hammaslääkäreitä pääasiassa julkisorganisaatioiden tarpeisiin.

Etenkin korkeasti koulutetun työvoiman saatavuutta määrittävät monet tekijät, yksi niistä on työvoiman kysyntä. Mitä enemmän työnantajat pystyvät tarjoamaan työpaikkoja tulevassa maakunnassamme, sitä enemmän nuoria saamme pysymään yhteisömme käytössä. Alueemme yksityisellä ja julkisella sektorilla on tässä yhteinen tehtävä elinvoimakilpailun kiihtyessä. Jatkossa yhä kilpailukykyisimpiä ovat luonnollisesti ne alueet, joilla asuu eniten parhaassa työiässä olevaa väestöä. Vuosina 2014-2016 Oululla oli Suomen kunnista eniten työikäistä muuttotappiota (-1046).

Suomen hallitus on tehnyt töitä työvoiman kysynnän lisäämiseksi. Ensinnäkin, pidennetty koeaika on useassa tapauksessa madaltanut kynnystä työllistää. Lisäksi suunniteltu alle 30-vuotiaiden työttömien määräaikainen työsuhde ilman perustetta on aidosti tilaisuus nuorelle. Matalan työllistämiskynnyksen myötä syntynyt määräaikainen työtehtävä voi useassa tapauksessa olla kokonaan uusi tehtävä, mikä mahdollistaa nuorelle itsensä näköisen roolin myymisen yritykseen tai julkisyhteisöön. Haaste työpaikan löytymisessä on usein suurinta juuri työuran alkuvaiheessa.

Korostan omavaraisuutta. Maakuntamme toimijoiden tulee pystyä tarjoamaan työtä mahdollisimman monelle Pohjoisen nuorelle, joka opiskelee esimerkiksi Oulun yliopistossa, yhdessä kolmesta ammattikorkeakoulustamme tai toisen asteen oppilaitoksessa. Yrityskentän tulee yhä viestiä yhdellä äänellä koulutuslaitosten suuntaan, jotta niiden tarjonta vastaisi paikallisia tarpeita. Mitään ei kuitenkaan tapahdu, jos nämä tavoitteet ovat pelkkiä ympäripyöreitä korulauseita. Oulussa ja muuallakin on tehty konkreettisia aloitteita keskustelujen avaamiseksi, mutta tahto ei vielä ole riittävä. Meidän kaikkien pitää siirtyä palstojen takaa taistelukentälle. Maakuntamme on yksi pelureista valtakunnallisessa elinvoimakilpailussa, jossa menestyminen on kaikkien yhteinen etu. Tehkäämme siis yhteistyötä. Presidenttiämme lainaten: "Vastakkainasettelun aika on ohi."

 
Ville Valkama
Oulun kauppakamarin palvelualojen valiokunnan puheenjohtaja
Asiakkuusjohtaja, julkinen sektori
Pohjois-Suomi
Pihlajalinna Oyj

Jaa: