Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

100-vuotiaan Oulun kauppakamarin juhlavuoden teko - 50 000 euron lahjoitus ammattikorkeakouluille

18.05.2018


Oulun kauppamari on juhlavuotensa kunniaksi tukemassa ammattitaitoisen työvoiman koulutusta Pohjois-Suomessa ammattikorkeakoulujen varainkeruukampanjalla.

- Nyt on aika tukea niitä tahoja, joiden ansiosta alueemme yrityksillä on palveluksessaan osaavia ammattilaisia. Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö ovat jo pitkään kouluttaneet osaajia alueemme elinkeinoelämän hyväksi, kertoo Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Valtio pääomittaa vastinrahamallilla ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on varattu 24 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle. Vastinrahassa on kysymys siitä, että valtio laittaa omaa rahaansa ammattikorkeakoulujen keräämien varojen päälle. Vastinrahamallia kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluille näiden oman toiveen mukaan. Yksittäisen ammattikorkeakoulun vastinrahoituksen määrä on enintään neljä miljoonaa euroa.

- Oulun kauppakamari lahjoittaa näille kolmelle ammattikorkeakoululle yhteensä 50 000 euroa. Jakoperusteissa painotetaan ammattikorkeakoulutusta valmistuneiden määrää. Lisäksi ohjaamme juhlavuotemme kunniaksi osoitetut muistamiset ammattikorkeakoulujen varainkeruun tueksi. Keräys on voimassa kesäkuun loppuun asti, kertoo Tuovinen.

Juhlavuoden lahjoitus julkaistiin torstai-iltana Oulun kauppakamarin JuhlaGaalassa. Aiemmin iltapäivällä JuhlaForumissa julkistettiin kauppakamarin ansioristien saajat. Keskuskauppakamari myöntää elinkeinoelämän tunnustuksena kauppakamarin ansioristin ("kauppakamariristin") ansiokkaasta toiminnasta kauppakamarissa tai Keskuskauppakamarissa tai muutoin ansiokkaasta kauppakamarin toiminta-alueen tai koko maan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisestä. Oulun kauppakamarin toiminta-alueella ansioristin saivat seuraavat henkilöt:

Kainuun kauppakamariosasto:

Toimitusjohtaja Juha Tanskanen, Superpark Oy. Perusteluna ansiokas toiminta koko Kainuun aluetalouden edistämiseksi sekä useat menestystarinat sekä urheilu- että liike-elämässä. Tanskanen toimii myös Super Jymyn hallituksen puheenjohtajana.

Kalajokilaakson kauppakamariosasto:

Hallitusammattilainen Juhani Hautamäki. Aktiivinen kauppakamaritoiminta ja aluetalouden vahva kehittäjä. Bet-Ker Oy:n pitkäaikainen omistaja ja tulenkestävien materiaalien kehittäjä terästeollisuudelle.

Koillismaan kauppakamariosasto:

Teollisuusneuvos Jouko Virranniemi, Pölkky Oy. Aktiivinen kauppakamaritoiminta kauppakamariosastolla sekä valiokunnissa sekä aluetalouden vahva toimija Koillismaan ja Kainuun alueilla. Pitkän linjan perheyrittäjä. Virranniemi aloitti Pölkky Oy:n toimitusjohtajana 1991. Hänen johdollaan ryhdyttiin tavoittelemaan voimakasta kasvua, mikä näkyi investointeina sekä jatkojalostukseen että perustuotantoon. Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Pölkky-konsernin sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat maan parhaan puuraaka-ainealueen keskellä Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa.

Raahen kauppakamariosasto:

Toimitusjohtaja Raimo Seikkala, ResComi Oy. Aktiivinen toiminta kauppakamarin luottamustehtävissä, erityisesti alueen suurhankkeiden edistämine ja aluetalouden edistäminen. Rescomi Oy on tietoliikennealan ohjelmistoyritys, joka tuottaa ohjelmistosuunnittelupalveluja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistotuotteita kansainvälisille tietoliikennealan ja perinteisen teollisuuden yrityksille. Toimipisteet sijaitsevat Raahen Softpoliksessa ja Oulun Teknologiakylässä.

Oulun kauppakamariosasto:

Kauppaneuvos Veli-Matti Puutio, Osuuskauppa Arina. Aktiivinen toiminta Oulun kauppakamaritoiminnassa sekä koko Pohjois-Suomen kaupantoimialan kehittämisessä. Puution työura alkoi 25-vuotiaana Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) kaupallisessa kenttäkoulutuksessa. Kenttäkoulutusjakson jälkeen ura on jatkunut osuuskaupan piirissä ja pääasiassa Osuuskauppa Arinassa, jonka toimitusjohtaja Puutiosta tuli 2002. Puution johdolla Arina on vakiinnuttanut asemansa maan suurimpien alueosuuskauppojen joukossa.

Teollisuusneuvos Heikki Rusila. Aktiivinen toiminta Oulun kauppakamaritoiminnassa sekä vahva toiminta alueen teollisuustoimialan kehittämisessä. Heikki Rusila teki 35 vuoden ansiokkaan uran Rautaruukki Oyj:n eri tehtävissä ja oli kehittämässä yhtiötä sekä paikallisella että konsernitasolla. Hän aloitti Raahen terästehtaan käyttöinsinöörinä ja eteni Raahen tehtaan johtajaksi ja lopulta konsernitasolla yhtiön suurimman liiketoimintaryhmän johtajaksi. Rusilan rooli oli merkittävä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun Rautaruukista kehittyi korkean teknologian kansainvälinen teräsyhtiö.

Teollisuusneuvos Pertti Huuskonen. Aktiivinen toiminta Oulun kauppakamarissa sekä Oulun seudun ICT-alan kasvun, Oulun ihmeen vaikuttajana. Huuskonen perusti opiskeluaikana koneautomaatioalan yrityksen Vakote Oy (VArmatKOnkurssinTEkijät) vv. 1979-1985. Huuskonen toimi Oulun teknologiabrändiä kirkastaneen Technopoliksen toimitusjohtajana 1985-2008. Hän jatkoi vielä hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2012.

Päätoimittaja Matti Piirainen. Aktiivinen toiminta Koillismaan ja Kainuun kauppakamariosastojen toiminnassa, alueen vetovoiman ja näkyvyyden kehittäjä sekä toiminta Oulun kauppakamarin historiateoksen laatimisessa.

Vuonna 1918 perustetun Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi.

Lisätietoja:

Jari P. Tuovinen, toimitusjohtaja, Oulun Kauppakamari ry
Puh. 044 313 4505, Email: jari.tuovinen(at)chamber.fi
www.oulunkauppakamari.fi

 

Jaa: