Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Oulun kauppakamarin historiateos julkaistiin

17.05.2018

 

Koko Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kehityskaari saa uusia näkökulmia

Oulun kauppakamari täyttää sata vuotta ja juhlistaa arvokkaan merkkipaalun saavuttamista julkaisemalla historiateoksen Pohjoisen elinkeinoelämän asialla - Oulun kauppakamari 1918-2018. Kattava 362-sivuinen historiakirja kertoo Oulun kauppakamarin tarinan lisäksi koko Pohjois-Suomen liike-elämän kehityskaaren sisällissodan dramaattisista tapahtumista aina meidän päiviimme saakka. Teoksen ovat kirjoittaneet Anna Nieminen ja Matti Salo, ja sen graafisesta suunnittelusta on vastannut Raimo Ahonen. Teoksen toimitustyöstä vastasi Nieminen.

"Oulun kauppakamarin historiateoksen kokoamisessa, tutkimisessa ja kirjoittamisessa on pyritty siihen, että se käsittelisi sekä pohjoisen elinkeinoelämän vaiheita että Oulun kauppakamarin organisaation menneisyyttä. Kirja tarkastelee Pohjois-Suomen elinkeinoelämän yleisiä kehityskulkuja ja ominaispiirteitä, toki ajan ja sivumäärän asettamissa rajoissa", kertoo Anna Nieminen.

Pohjois-Suomen talouselämän historiaa on yleisesti ottaen tutkittu vähän, joten teokselle on ollut tutkimuksellinen ja sosiaalinen tilauksensa.

"Oulun kauppakamarin tehtäväkenttä on alusta lähtien ollut laaja. Se on keskittynyt muun muassa teollisuuden, kaupan ja useiden muiden elinkeinoalojen toimintaympäristön kehittämiseen, liikennekysymyksiin, yhteiskuntasuunnitteluun, koulutuksen edistämiseen ja yleisen elinkeinopolitiikan teemoihin. Toiminnassa on aina ollut kansainvälinen juonne ja pohjoista näkökulmaa", jatkaa Nieminen.

Tiivistetyssä muodossa historiateokseen voi tutustua seuraavasta linkistä:

https://www.oulunkauppakamari.fi/?533

Tiedotteen liitteenä on kuva teoksen Pohjoisen elinkeinoelämän asialla - Oulun kauppakamari 1918-2018 kannesta.

Teoksen kirjoittajat:

Anna Nieminen (s. 1976) on oululainen historiantutkija ja yrittäjä. Hän valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2001 pääaineenaan Suomen ja Skandinavian historia. Vuosina 2001-2003 Nieminen opiskeli Oulun yliopiston ensimmäisessä Tiedeviestinnän maisteriohjelmassa. Hänellä on vuodesta 2006 alkaen ollut toiminimi AnnaN historia- ja mediapalvelu.

Nieminen on toiminut pitkään tuntiopettajana Oulun yliopistossa ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa sekä tehnyt viestinnän alan töitä.

Kokonaan Anna Niemisen kirjoittamia kirjoja on julkaistu kuusi: Lapin Maatalousseuran 100v.historia, oululaisen opiskelija-asumisen historia, Oulun Kauppaklubin 100v.historia, Reisjärven Osuuspankin 100v.historia, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston historia ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston historia. Niemisen osaksi kirjoittamia ja/tai toimittamia kirjoja on ilmestynyt seitsemän ennen Oulun kauppakamarin historiateosta. Lisäksi hän on tehnyt joitakin suppeampia julkaisuja.

"Tavoitteena on yhdistää historiatieteen ja tiedeviestinnän osaaminen niin, että kirjat olisivat houkuttelevia ja kiinnostavia monenlaisille lukijoille", kertoo Nieminen työstään.

Matti Salo (s. 1964) on yliopistonlehtori ja dosentti Oulun yliopiston historiatieteissä. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Suomen Akatemian tutkimushankkeessa vuonna 2003 pääaineenaan Suomen ja Skandinavian historia.

Salon keskeisiä tutkimusaloja ovat olleet Suomen korkeakoulutuksen historia sekä pohjoinen paikallis- ja taloushistoria. Tieteellisen artikkelituotannon lisäksi Salolta on ilmestynyt monografiat Pohjoinen alma mater. Oulun yliopisto osana korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista vuoteen 2000; Vilja- ja tervataloudesta voitalouteen. Maatalouden muutos Sievissä ja Kalajokilaaksossa vuosina 1850-1920 sekä Savottalaisten ja uittomiesten Kuhmo.

Toimittajana ja pääkirjoittajana hän ollut myös teoksissa Pohjoisen puolesta, pohjoista varten. Lapin yliopisto 1979?2008; Oulun yliopiston historia 1958-1993 sekä Petäjän juurelta maailmalle. Vaitiniemen kylän ja Vaitiniemi-Uusitalon suvun vaiheet 1500-luvulta uudelle vuosituhannelle. Pienempiä osioita hän on kirjoittanut teoksiin Sievistä sommaan näkköön. Sievin historia; Oulu ja oululaiset sodissa 1918 ja 1939-1945. Oulun veteraanikirja sekä Oulu varuskuntakaupunkina.

Vuosina 2008-2011 Salo toimi EU-rahoitteisen Barentsin historia- ja ensyklopediahankkeen kansainvälisen johtoryhmän jäsenenä ja osaprojektin päällikkönä ja osallistui julkaistujen kahden kokoomateoksen kirjoitus- ja toimitustyöhön.


Vuonna 1918 perustetun Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi.

Lisätietoja:

Jari P. Tuovinen, toimitusjohtaja, Oulun Kauppakamari ry
Puh. 044 313 4505, Email: jari.tuovinen(at)chamber.fi
www.oulunkauppakamari.fi

Anna Nieminen, historiankirjoittaja
Puh. 044 555 5091, Email: anna.nieminen(at)iki.fi

 

Jaa: