Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Katsaus Oulun vetovoimaisuuteen

07.05.2018


Kirjoitan tätä artikkelia vappua edeltävänä lauantaina Levillä. Oulun Kärpät on edellisenä päivänä voittanut jääkiekon suomenmestaruuden Tampereella, joka on Suomen vetovoimaisin kaupunki maaliskuussa julkaistun Suomi tänään -kirjekyselyn mukaan. Oulun Kärppien joukkue teki saman ratkaisun kuin minä - he suuntaavat tänään Leville monien muiden tapaan. Levi sijaitsee Kittilässä, joka on aluetutkija Timo Aron analyysin mukaan Suomen kuudenneksi vetovoimaisin kunta. Oulu oli tässä samassa analyysissä 112.

Alueen vetovoimaisuutta voidaan tarkastella mm. asukkaiden, matkailijoiden, yritysten ja investointien näkökulmasta. Alueen vetovoimaisuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat sijainti, kulkuyhteydet sekä alueen koulutus- ja työtarjonta. Lisäksi tärkeitä tekijöitä ovat alueen harrastusmahdollisuudet, palvelutarjonta sekä viime aikoina entistä tärkeämmäksi tekijäksi muodostunut alueen yleinen imago.

Oulun asukasluku on vuosittain kasvanut ja Oulu on noussut Suomen viidenneksi suurimmaksi kaupungiksi ja neljänneksi suurimmaksi kaupunkialueeksi. Oulu on siis onnistunut houkuttelemaan uusia asukkaita eli siltä osin vetovoima on kunnossa.

Oulun työttömyysprosentti on laskenut lähes kolme prosenttia viimeisen vuoden aikana, mutta on edelleen muutaman prosenttiyksikön korkeampi kuin koko maan keskiarvo. Monilla aloilla kuitenkin yritysten kasvua rajoittaa työvoiman saanti. Eli voidaan todeta, että Oulun seudun työmarkkinoilla kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Olen kuullut useamman henkilön toteavan, että Oulun seudulla lähestytään rakenteellisen työttömyyden rajaa. Oulussa on kuitenkin käynnissä useita koulutusohjelmia, joissa työttömänä olevia koulutetaan vastaamaan paremmin yritysten nykyistä osaamistarvetta. Toivottavasti näistä saadaan apua yritysten työvoimapulaan.

Oulun alueella perustettiin uusia yrityksiä viime vuonna ennätykselliset 1 400. Kun mittarina käytetään uusien aloittavien yritysten määrää suhteutettuna yrityskannan kokoon, on Oulu pärjännyt tällä mittarilla erinomaisesti. Tämän lisäksi Oulu on onnistunut houkuttelemaan useita maailmanluokan yrityksiä. Näitä yrityksiä Oulussa houkuttaa osaaminen erityisesti teknologia-alalla. Myös yrityskentän hyvä yhteistyö koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa on Oulussa jo pitkään toiminut hyvin. 

Oulun alueen koulutustarjonta on melko monipuolinen mm. Oulun yliopiston, OAMK:in ja Osao:n tarjonnan johdosta. Alueella on tarjolla myös monipuoliset koulutusmahdollisuudet aikuisopiskelijoille. En usko, että Oulun alueen vetovoimaisuus jää kiinni alueen koulutustarjonnasta.

Jos Oulun väkiluku kasvaa, yrityksillä menee hyvin ja tarjolla on monipuolista koulutusta, niin miksi Oulu ei menesty vetovoimaisuutta mittaavissa tutkimuksissa? Itse näen asian johtuvan kolmesta asiasta: Oulun sijainnista / tarjolla olevista kulkuyhteyksistä, houkuttelevuudesta matkailijoiden silmin ja yleisestä alueen imagosta.

Hotellikapasiteetti on Oulussa noin 1 500 huonetta, kun se on Turussa lähes 2 000 ja Tampereella peräti 3 000 huonetta. Jos hotellikapasiteettia verrataan kaupungin asukaslukuun, niin Oulu häviää tällä mittarilla selvästi Turulle ja erityisesti Tampereelle. Suhdeluku pysyy suunnilleen samana, jos asiaa mitataan hotelliyöpymisillä tai ulkomaalaisten yöpyjien määrässä. Eli kaikissa kaupungeissa hotellien käyttöaste on samaa suuruusluokkaa.

Mutta miten saadaan Ouluun enemmän matkailijoita ja yritysvieraita ja sitä kautta Oulun vetovoimaisuutta paremmaksi? Itse uskon, että toteuttamalla viisi seuraavaa asiaa saisimme korjauksen asiaan:

  1. Kulkuyhteyksiä pitää parantaa - niin kaupungin sisäisiä kuin ulkoisia yhteyksiä. Ouluun on saatava suoria, säännöllisiä, lentoja valituista ja keskeisistä ulkomaankohteista.
  2. Museo- ja tiedekeskus Luupille on saatava modernit ja nykyaikaiset toimitilat keskeiseltä sijainnilta.
  3. Ouluun on rakennettava nykyaikainen hotelli- ja kongressikeskus.
  4. Alueellista yhteistyötä on parannettava. Erityisesti ulkomaanmatkailun markkinoinnissa on tehtävä enemmän alueellista yhteistyötä. Oulun alueen läheisyydestä löytyvät mm. Kalajoki ja Syöte, jotka tarjoavat ainutlaatuisia elämyksiä matkailijoille.
  5. Oululle rakennettiin vuosituhanteen vaihteessa vahva teknologiakaupungin imago. Tämä maine on edelleen vahva. Tämän rinnalle pitää nostaa esiin Oulun alueen houkuttelevuutta matkailijoille.

Näistä kaikista edellä mainituista asioista on käyty jo vuosia keskusteluja. Mielestäni nyt olisi aika lopettaa poliittinen jappasu ja alkaa sanoista tekoihin ja näin saada Oulun vetovoimaisuus nousuun.

Ja jos vielä saan toivoa, niin rakennetaan suomenmestareille uusi areena, jos se ei sisälly rakennettavaan hotelli- ja kongressikeskukseen! :)

 
Mika Lähteenmäki
Viestintävaliokunnan puheenjohtaja
Oulun DataCenter Oy:n toimitusjohtaja

Jaa: