Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kansainvälisyyttä kolmella vuosikymmenellä

16.04.2018

 

Jaakko Seppälä, venäläinen professori ja Ari Tuutti Oulun kauppakamarin toimistolla.

Oulun kauppakamari kiinnostui kansainvälisyydestä uudella tavalla 1990-luvulla. Eräs keskeisimmistä suunnista oli itä, ja ajan mittaan karttuvasta Venäjä-osaamisesta kasvoi myös yritystoimintaa.

Yrittäjä, diplomi-insinööri Jaakko Seppälä kuvailee lämmöllä vuosia, jolloin hän toimi Oulun kauppakamarin Rakennusalan vientikamari -projektin päällikkönä.

"Kauppakamari käynnisti 1997 projektin, joka oli ensimmäinen EU:n Karelia Interreg -ohjelmasta osarahoitettu Suomen ja Venäjän välistä liiketoiminnan kehittämistä toteuttanut hanke. Oulun kauppakamari yritysjäsenineen rekrytoi projektipäällikön hanketta toteuttamaan. Siitä alkoi työni kauppakamarissa."

Projektityötä kauppakamarissa jatkui noin neljän vuoden ajan, minkä jälkeen Seppälä siirtyi omaan yritykseen toteuttamaan projektinjohto-, rakennuttamis- ja kansainvälistymispalveluja pääasiassa suomalaisyrityksille itään päin. Merkittäviä hankkeita toteutettiin niin Kostamuksessa kuin Pietarin alueellakin. Venäjä-kokemusta kertyi kovasti.

"Oman yrityksen perustaminen oli luontevaa, koska kaikki tekemiset eivät enää sopineet osaksi kauppakamarin projektia. Oulun kauppakamarin itätoiminta jatkui kuitenkin edelleen projekteina."

Kansainvälisyys on 2000-luvulla entisestään vahvistunut osana Oulun kauppakamarin toimintaa, se näkyy käytännössä monin tavoin ja mielenkiinto suuntautuu yhä useammille alueille.

Ympäristömittauksen markkinoille

Nykyään Seppälä toimii yrityksensä EHP ENVIRONMENT Oy:n hallituksen puheenjohtajana. EHP ENVIRONMENT on ympäristöteknologian alalla toimiva teknologiayhtiö, joka on tuonut markkinoille jatkuvatoimisen ympäristömittauksen. EHP:n ratkaisulla ympäristövaikutukset mitataan jatkuvatoimisilla mitta-asemilla mittaustiedon ollessa helposti saatavissa internetistä koska tahansa.

EHP tuottaa kokonaisuuden, mittausasemat sekä käyttöliittymän internetpilvipalvelussa. Tämä on käänteentekevä uudistus ympäristömonitoroinnissa, jota on perinteisesti hoidettu manuaalisesti hakemalla näytteitä maastosta.

"EHP on tällä hetkellä Suomen johtava jatkuvatoimisten ympäristömittausratkaisujen tuottaja. Asiakkaina on kaivoksia, suurteollisuutta, vesivoima-ala, bioenergia-ala, jätehuoltolaitokset, viranomaiset. Käytännössä kaikki toimijat, jotka toimivat ympäristöluvan vaatimusten mukaisesti, voivat hyödyntää EHP:n modernia ratkaisua", Seppälä kertoo.

Asiakkaita on Suomen lisäksi kaikissa naapurimaissa, ja lisäksi yksittäisiä toimituksia on toteutettu kaukomaille. Venäjällä EHP:llä on oma tytäryhtiö, jossa on valmistusta, maahantuontia ja -vientiä ja palvelua paikallisille asiakkaille.  

"Tulevaisuus näyttää positiiviselta ja hyvältä! Jatkuvatoimisten ympäristömittausten määrä laajenee jatkuvasti, ja EHP on etunenässä toteuttamassa niitä asiakkailleen. Laajempi kansainvälistyminen on vasta alussa, mutta näkymät laajoilla markkinoilla ovat hyviä."

Edistäjä ja mahdollisuuksien luoja

EHP on Oulun kauppakamarin jäsen, ja yritys pyrkii aktiivisesti käyttämään sen palveluita. Se tarkoittaa kauppakamarin koulutuksiin osallistumista, tiedotteiden lukemista ja seuraamista sekä erilaisten asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä - tarvittaessa myös Keskuskauppakamarin puolelta. Seppälä itse on käynyt muun muassa Oulun kauppakamarin HHJ- ja HHPJ-koulutukset. Kansainvälisyyskään ei ole pelkästään maailmalle lähtemistä vaan myös tarvittavia taitoja, valmiuksia ja näkökulmia. Toisaalta on mukava tietää, että koko kauppakamarijärjestelmä on varsin kansainvälinen. Melkein missä tahansa voi etsiä tuekseen sikäläisen kamarin verkostoineen.

"Oulun kauppakamari on ollut merkittävä oman työurani edistäjä ja mahdollisuuksien luoja. Sen avaamat yritys- ja henkilökontaktit sekä siellä opitut liike-elämän toimintatavat ovat olleet merkittävissä rooleissa erinäisiä asioita ja tehtäviä hoidettaessa", Seppälä kiittelee.

 
Jaakko Seppälä juhli 50-vuotispäiviään viikonloppuna.

Teksti: Anna Nieminen

Jaa: