Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

ATA carnet – passi tavaroillesi

10.04.2018

 

ATA carnet -tulliasiakirjalla voidaan väliaikaisesti viedä kaupallisia tavaranäytteitä, ammatin­har­joitta­misvälineitä ja näyttelytavaroita tulli- ja verovapaasti sopimukseen liittyneisiin maihin korkein­taan yhden vuoden ajaksi. Kauppakamarit Suomessa myöntävät ATA carnet -tulliasiakirjoja.

Perussääntönä on, että ATA carnet on voimassa yhden vuoden. Sen aikana yritys voi viedä tava­roita useaan eri maahan useita eri kertoja samalla carnet"lla, ja palauttaa tavarat sujuvasti kotimaa­han. ATA carnet"lle voidaan hakea jatkoaikaa, jonka saaminen riippuu vienti­maan lainsäädännöstä ja ATA carnet"lla vietävien tuotteiden käytöstä. Maiden tulleilta on aina saa­ta­va tähän kirjallinen suostumus. Jatko-carnet on anottava kauppakamarilta hyvissä ajoin ennen alkuperäisen ATA carnet"n voimassaoloajan päättymistä, jotta tavaroiden "siirto" vanhalta ATA carnet"lta uudelle ehditään suorittaa alkuperäisen ATA carnet"n voimassaoloaikana.

ATA carnet ei korvaa viennin tai tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja ja lupia kuten ampuma-aseiden tuontilupia ja terveystodistuksia. ATA carnet"n haltijan on syytä myös vakuuttaa tavarat normaaliin tapaan, sillä ATA carnet ei korvaa myöskään tavaravakuutusta.

Vientisihteeri Anne Merisaari-Varis suojaratkaisuja toteuttavasta Temet Oy:stä on kokenut ATA carnen erinomaiseksi avuksi kansainvälisille messuille suunnattaessa.

"Japanilaiset suosittelivat meille ATA carnet"n käyttöä, kun päätimme osallistua messuille Japanis­sa. Tutustuin nettisivustoon ja rekisteröidyin www.atacarnet.fi -palveluun. Soitin kauppakamariin ja sain opastusta. Sen jälkeen ATA carnet"n hakeminen sujuikin ongelmitta ja nopeasti", toteaa Merisaari-Varis.

Uusi ATA carnet kadonneen tilalle

Jos ATA carnet on tuhoutunut, kadonnut tai varastettu sillä vietyjen tavaroiden ollessa väliaikai­sessa vientimaassa, kauppakamari laatii carnet"n haltijan pyynnöstä uuden carnet"n, jolla tavarat voidaan jälleenviedä väliaikaisesta vientimaasta ja kuljettaa edelleen seuraavaan maahan tai palauttaa kotimaahan. Carnet"n myöntänyt kauppakamari myöntää tässä tapauksessa carnet"n kaksoiskappaleen (duplicate).

Temet Oy:n tavaroiden vienti Japaniin ja tuonti takaisin Suomeen sujui ongelmitta, eikä jatkoaikaa eikä kaksoiskappaletta tällä kertaa tarvittu.

"Yhtiömme Korean edustajaa oli opastettu ATA carnet"n käytössä ennen mat­kaa, joten hän oli tietoinen mahdollisista ongelmista. ATA carnet"n hakeminen oli teknisesti helppoa, ja tullaus sujui jouhevasti. Suositte­len ATA carnet"ta ehdottomasti muillekin yrityksille," sanoo Anne Merisaari-Varis.

Temet tarjoaa suojateknologian erityisosaamistaan asiakkaidensa käyttöön helpottamaan suojien suunnittelua ja rakentamista yhä toimivampien ja taloudellisempien suojaratkaisujen aikaansaamiseksi.

Lähde: Kauppakamari uutishuone

Jaa: