Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Liikenne vaikuttaa elämään ja elämä on liikennettä

09.04.2018


Pääsiäisen liikenneuutiset: etelässä peltikolareita, lennoissa peruutuksia ja viivästyksiä. Helsinki-Vantaalla huono näkyvyys. Uusin julkaistu selvitys eurooppalaisten kaupunkiliikenteen käytännöistä ja kehitysideoista kannustaa selkeyttämään joukkoliikenteen linjastoja tiiviimmiksi runkolinjoiksi eli vähemmän linjoja, tiheämpiä vuorovälejä ja metromaisia karttoja sekä vaihtopaikkoja keskusta-alueen ulkopuolelle ja ennen kaikkea tekemään lippujen oston mahdollisimman helpoksi.

Liikenne vaikuttaa elämään ja elämä on liikennettä, paikasta toiseen siirtymistä. Ilman toimivaa logistiikkaa yrityksen markkinointi on turhaa. Näihin kahteen lauseeseen tiivistyvät keväiset ajatukseni. Ilman sujuvaa liikennettä ja vetäviä väyliä on arkipäivämme yhtä mieliharmia ja stressiä siitä, että olemme koko ajan myöhässä jostakin tai turvallisuutemme on vaarassa.

Tänä päivänä yhä useampi meistä ostaa verkkokaupasta palveluiden lisäksi tavaroita. Koko verkosta ostaminen on turhaa, jos tavara ei tule perille toivotussa ajassa oikeaan paikkaan. Joskus esteenä tavaran toimitukselle voi olla se, ettei piha-alueelle ole suunniteltu paikkaa raskaampien tavaroiden toimittamiselle lainkaan. Huonosti suunniteltu liikennöinti piha-alueelle tai liian kevyt kattorakenne maan alle rakennettuun parkkihalliin aiheuttavat sen, ettei piha-alueelle pääse kuorma-auto toimittamaan lähetyksiä tai paloauto sammutustöihin.

Ennen kuin jokainen meistä pääsee nauttimaan arjen sujuvuudesta liikenteessä, kaupassa ja matkailuissa pitää tehdä pitkäjänteistä työtä ja isoja strategisia ratkaisuja. Kauppakamarien liikenne- ja logistiikkavaliokunnat eri puolilla Suomea tekevät arvokasta työtä liikenneväylien kunnon, sujuvuuden, välityskyvyn, toimintavarmuuden ja palvelutason parantamiseksi. Ihannetilanteessa rekka ajaa Helsingistä Ouluun E4:ää pitkin 80 kilometrin tuntinopeudella.  

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan asialistalla on edistää kuljetusyritysten hallinnollisen taakan keventämistä, markkinoille tulon helpottamista. Yrityksille tulee luoda tasapuoliset toimintaedellytykset ja keventää lupahallintoa. Erityisesti kannamme huolta siitä, että myös paikallisesti maankäyttöön ja kaavoitukseen nivotaan suunnittelun eri tasoille liikenteen suunnittelu. Raskaan tavaraliikenteen kansallinen ja samalla myös paikallinen runkoverkko luo edellytykset muun liikenteen suunnittelulle. Raskaan liikenteen sujuvat mahdollisimman häiriöttömät tieväylät avaavat mahdollisuuden suunnitella sujuvaa joukko- ja henkilöliikennettä, turvallisia pyörä- ja kävelyreittejä ja viihtyisiä asuinalueita. Samalla varmistamme sen, että pääsemme Suomessa toivottuihin ilmastotavoitteisiin.

Liikenneasioiden ajaminen ei ole vain kaupunki- tai maakuntapolitiikkaa, vaan ennen kaikkea se on Oy Suomi Ab:n etujen ajamista kansainvälisessä toimintaympäristössä. Meidän pitää olla läsnä maailman markkinoilla ja saavutettavissa maailmalta. Tästä syystä liikennepolitiikan pitää olla pitkäjänteisempää kuin yhden hallituskauden mittaista ja meillä pitää olla sellaisia visioita kuin Jäämeren rata, mikä ei ole budjettivaroin toteutettava unelma, vaan sille on mahdollista hankkia erillinen rahoitus.

 

Aila Orabi
Posti Oy, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Aluemyynti, aluejohtaja
Oulun kauppakamari, Liikenne- ja logistiikkavaliokunta puheenjohtaja
Keskuskauppakamari, Liikennevaliokunta varapuheenjohtaja

Jaa: