Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kansainväliset opiskelijat tuovat yrityksiin uusia näkökulmia

02.03.2018

 Professori Satu Nätti Oulun yliopistosta ja kehittämispäällikkö Jouko Isokangas Oulun ammattikorkeakoulusta avasivat uusia suuntia palveluliiketoiminnan kehittämiselle.

- Kansainväliset opiskelijat ovat alueen yrityksille voimavara, jota kannattaisi hyödyntää enemmän. Heitä kannattaa ottaa esimerkiksi harjoittelijoiksi, sillä he voivat tuoda toimintaan kokonaan uudenlaista ja kansainvälistä näkökulmaa, toteaa Oulun yliopiston markkinoinnin professori Satu Nätti.

Nätti oli yhtenä alustajana torstaina Oulun kauppakamarin Oulun yliopistolla järjestämässä verkostoitumistilaisuudessa, jossa pohdittiin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen antamia uusia suuntia palveluliiketoiminnan kehittämiselle. Näkökulmansa aiheeseen toivat Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja yritysten edustajat.

- Perinteisesti korkeakoulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu opetuksen ja tutkimuksen kautta. Monesti yritykset tuntevat saavansa meiltä erilaisia näkökulmia, joita kiireisessä liike-elämässä ei välttämättä ehditä edes miettimään kovin syvällisesti. Olemme sparraajan roolissa, kertoo Nätti yrityselämän ja korkeakoulutuksen yhteistyöstä.

Mitä yhteistyö sitten on käytännössä?

- Yritysprojekti voi olla esimerkiksi sellainen, että yritys antaa meille tehtävän, johon opiskelijat etsivät ratkaisun. Meillä on myös luennoilla vierailijoita yrityksistä. Monesti yrityksen edustaja on opiskelijoille innostava vieras, joka antaa kuvan minkälaista todellinen työelämä on. Parhaimmillaan innostava vierailija voi ohjata opiskelijaa jopa uravalinnassa, havainnollistaa Nätti.

Nätin mukaan palveluliiketoiminnan tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa digitalisaatio, asiakaskokemuksen ja verkostomaisen palveluntuotannon kehittäminen ja palvelujen brändinrakennus.

- Tiedon määrä kasvaa koko ajan ja se tarjoaa palveluliiketoiminnalle suuren haasteen. Ydinkysymys on, miten valtavaa tiedonmäärää hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla asiakaskokemusten ja johtamisjärjestelmien kehittämisessä, korostaa Nätti.

Jaa: