Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Väylät auki ammattiin

01.03.2018

Ammatillisen koulutuksen vetovoimakampanja "Väylät auki" kannustaa nuoria löytämään oman polkunsa työelämään. Samalla kun Suomi painii liian alhaisen työllisyysasten kanssa, putoaa nuoria koulutuksen kelkasta jo peruskoulun jälkeen, vaikka opintopaikkoja jää tyhjäksi. Ammatillinen koulutus tarjoaa väylän yli 160 tutkintoon ja myös jatko-opintoihin korkeakoulussa. Suomalaisten koulutustaso on liukunut alaspäin, ja alhaisen työllisyysasteemme nostaminen edellyttää, että kaikki suorittavat vähintään toisen asteen tutkinnon.

Ammatillisen koulutuksen suosion kasvu toisi ratkaisun moniin ongelmiimme. Alle puolet suomalaisista käy töissä ja 15-64-vuotiaistakin vain 70 prosenttia. Vanheneva väestömme ei pysty pitämään yllä nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaa, ellei työllisyysaste nouse.

Osa nuorista jää opinnoissaan peruskoulun varaan eli käytännössä vaille ammattia. Suomalaisten koulutustaso on luisumassa alaspäin ja on jo alle OECD-maiden keskiarvon. Asia on vakava, sillä koulutusasteella on suora yhteys työllisyysasteeseen; mitä korkeampi koulutus, sitä korkeampi työllisyysaste. Vain peruskoulun varaan jäävien työllisyysaste on huomattavasti alhaisempi kuin vähintään toisen asteen tutkinnon hankkineilla. Tilannetta pahentaa kohtaanto-ongelma, jossa osaaminen ja tarpeet eivät alueilla kohtaa.

"Suomalaisten koulutustaso on luisumassa alaspäin ja on jo alle OECD-maiden keskiarvon. Asia on vakava, sillä koulutusasteella on suora yhteys työllisyysasteeseen; mitä korkeampi koulutus, sitä korkeampi työllisyysaste.

Kuitenkin ammatillisen koulutuksen opintopaikoista jää osa täyttämättä. Näin on käynyt esimerkiksi osalle metallin opintopaikoista, vaikka alalla on työvoimapula eikä palkkatasokaan ole huono.

Yhteishaku alkaa 20.2.2018, ja jatkuva haku mahdollistaa opintojen aloittamisen hakuajoista riippumatta. Ammatillinen koulutus avaa väylän yli 160 tutkintoon. Ja ammatillinen tutkinto puolestaan avaa väylän korkeakoulututkintoon.

Media keskittyy lukioon ja yliopistoihin, ja ammatillinen koulutus jää lähes täydelliseen pimentoon. Kuitenkin puolet ikäluokasta opiskelee ammatillisissa oppilaitoksissa, vuosittain 325 000 nuorta ja aikuista. Ilman ammatillisista oppilaitoksista valmistuvia ammattilaisia Suomi ei selviäisi päivääkään.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, jonka puheenjohtajana toimin, ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät eri puolilta Suomea tuovat nyt ammatillista koulua esiin Väylät auki -kampanjalla. Sivustolta saa tietoja eri tutkinnoista ja hakumenettelystä sekä oppaan koulutuksesta.

Kampanjan kasvoina nähdään vaatturi, TV-tuottaja ja -toimittaja Arman Alizad sekä juontaja ja kokki Pipsa Hurmerinta, jotka kertovat oman tarinansa matkasta kohti unelma-ammattiaan. Heidän lisäkseen mukana on kolme suosittua tubettajaa: Jennysvoices (Jenny Pitkänen), Sofia Blomqvist ja Lefa25 (Aleksi Rinne). Kaikki kolme tubettajaa viettävät päivän eri koulutuslinjoilla ja jakavat siitä inspiroivaa videosisältöä.

Kampanjan keskeisimpänä osana toimii uusi väylätauki.fi -verkkosivu, joka tarjoaa lisätietoa ammatillisesta koulutuksesta, sekä mahdollisuuden visualisoida oma opintopolku metrokartan muotoon. Kampanjalla halutaan ensisijaisesti tavoittaa peruskoulun yläasteella olevia 8.- ja 9.-luokkalaisia sekä heidän vanhempiaan, mutta myös alan vaihdosta haaveilevia aikuisia.

Haastan kaikki jakamaan sivustoa koululaisille ja heidän vanhemmilleen sekä ammatinvaihtoa pohtiville aikuisille. Jos media ei tuo ammatillista koulutusta esiin, tehdään me se itse! Kaikilla on oikeus kattavaan tietoon koulutusmahdollisuuksista.

Lähde: Kauppakamari uutishuone

Jaa: