Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kauppakamarit: EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työnhakijoiden saatavuusharkinnasta on luovuttava

10.11.2017

Hallituksen on päätettävä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien, Suomesta työlupaa hakevien saatavuusharkinnasta luopumisesta osana valmisteilla olevaa maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, vaativat kauppakamarit. Saatavuusharkinnan poistaminen parantaisi työllisyyttä, edistäisi talouskasvua sekä auttaisi yrityksiä rekrytoimaan nopeammin ammattiosaajia. Kauppakamarien mukaan saatavuusharkinnasta luopuminen parantaisi suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

Osaavan työvoiman saatavuus on noussut merkittäväksi kasvun esteeksi eri toimialoilla ja yrityksillä on rekrytointivaikeuksia joka puolella maata. 

Hyvä esimerkki on kiskokalustoa ja konepajatuotteita valmistava Transtech Oy. Yhtiö laskee tarvitsevansa lähimmän viiden vuoden kuluessa 200-500 metallialan ammattilaista, ennen kaikkea hitsaajia, koneistajia ja särmääjiä. Toimitusjohtaja Lasse Orre arvioi, että työntekijämäärän kasvutarpeen tyydyttäminen on yhtiölle iso haaste.

"Ei yksikään ammattikoulu pysty valmistamaan meille tarpeeksi monia ammattilaisia. Muutenkin pelkästään kotimaisia tämän alan osaajia on vaikea lähivuosina löytää satamäärin. En silti halua ottaa suoraan kantaa saatavuusharkinnan poistamiseen, koska kysymys on myös hyvin poliittinen", hän toteaa.

Transtechin palveluksessa on nyt yhteensä noin 600 henkilöä, joista omia työntekijöitä on 500 ja ulkopuolisia 100. Lasse Orre laskeskelee, että työntekijöiden kokonaismäärästä noin 10 prosenttia on ulkomaisia.

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen puolestaan pelkää muun muassa Oulun vahvan ICT-klusterin heikentyvän, jos niukkuus alan osaajista jatkuu.

"Myös matkailu- ja ravintola-alan työntekijöitä tarvitaan kipeästi Oulun seudun lisäksi koko Pohjois-Suomessa", hän sanoo.

Jari Tuovisen mukaan niukkuus ammattitaitoisesta henkilöstöstä tarkoittaa, että potentiaalista kasvua jää tapahtumatta, kun yritykset eivät laajenna liiketoimintaansa henkilöstöpulan vuoksi. Työvoiman saatavuusongelmat uhkaavat myös siirtää tuotantoa ja työtä pois Suomesta.

Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle työntekijälle, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU:n alueella jo saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Tämä järjestelmä tarkoittaa jopa kuuden kuukauden lupaprosessia, joka voi johtaa myös kielteiseen päätökseen.

Kauppakamarit painottavat, että saatavuusharkinnan poistaminen helpottaisi yritysten mahdollisuutta rekrytoida työntekijöitä kansainvälisesti osaamistarpeiden perusteella. Sen sijaan, että viranomainen arvioi työvoiman tarvetta yritysten puolesta, työperusteisten maahanmuuttajien määrän ratkaisisi yritysten osaamistarpeet ja avoimet työpaikat.

Saatavuusharkinnan poistaminen on ajankohtaista myös siksi, että työvoimapula on kasvanut Suomen lisäksi eri puolilla Eurooppaa. Kilpailu eurooppalaisesta työvoimasta on kiristynyt, eivätkä Suomessa toimivat yritykset löydä EU:n alueelta työntekijöitä enää yhtä helposti kuin ennen.

Kauppakamareiden mukaan Suomen on ryhdyttävä aktiivisesti houkuttelemaan maahan työntekijöitä ulkomailta.  ?Väestönkehityksemme ei ole kestävällä pohjalla. Hyvinvointivaltiomme ylläpitäminen vaatii jatkossa huomattavasti nykyistä korkeampaa työllisyysastetta, jonka saavuttaminen vaatii muiden toimenpiteiden ohella työperusteista maahanmuuttoa?, Tuovinen sanoo.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Lasse Orre, Transtech Oy, puh. 040-0427204 
Toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, Oulun kauppakamari, puh. 044-3134505

 

Jaa: