Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Pk- ja mikroyritykset merkittäviä veronmaksajia maakunnissa

09.11.2017

Keskuskauppakamarin tuore veroselvitys kertoo, että pienet ja keskisuuret yritykset sekä mikroyritykset ovat suuressa osassa Suomen maakuntia merkittäviä veronmaksajia ja -tilittäjiä. Vuoden 2015 tietoihin perustuva selvitys kattaa yli 270 000 yrityksen valtiolle ja kunnille tilittämät merkittävimmät verot, kuten arvonlisäveron, palkkojen ja osinkojen ennakonpidätykset, yhteisöveron sekä ympäristöverot.

Oulun kauppakamarin talous- ja lakivaliokunnan jäsen Harri Tahkola toivoo, että veroselvitys herättäisi muistamaan yritysten ja yrittäjien arvon suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjinä. Erityistä huomiota hän haluaa kiinnittää pienten- ja keskisuurten sekä mikroyritysten merkitykseen veronmaksajina ja -tilittäjinä etenkin maakunnissa.

"Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan alueella pk-  ja mikroyritysten verot olivat yhteensä 478 miljoonaa euroa, kun taas suuryritysten vastaava luku oli 199 miljoonaa euroa. Vaikuttaa siltä, että pienempien yritysten verot jäävät varmemmin omaan maakuntaan", hän arvioi.

Pohjois-Pohjanmaalta selvityksessä oli mukana kaikkiaan 13 290 yritystä - neljänneksi eniten kaikista maakunnista. Suurin veronmaksaja oli teollisuus 155,8 miljoonalla eurollaan. Seuraavina tulivat rakentaminen sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Harri Tahkola kiinnittää huomiota myös siihen, että rahoitus- ja vakuutustoiminta varsin suurine verovirtoineen näyttää keskittyvän lähes kokonaan Uudellemaalle. Muissa maakunnissa sen verojälki ei näy selvityksessä juuri lainkaan.

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan suomalaisyritykset tilittivät koko maassa veroja valtiolle ja kunnille lähes 44 miljardia vuonna 2015. Suurin yritysten tilittämä vero oli arvonlisävero, lähes 17 miljardia euroa. Työntekijöiden palkkojen ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja yritykset tilittivät lähes yhtä paljon, noin 15 miljardia euroa. Yhteisöveron osuus oli reilu 4 miljardia eli 10 prosenttia.

"Yritysten veroista käytävä keskustelu koskee yleensä vain yhteisöveroa. Totuus yritystoiminnan tuottamista veroista on kuitenkin huomattavasti monipuolisempi. Yhteisövero edustaa vain pientä osaa yritysten maksamista ja tilittämistä veroista", toteaa Harri Tahkola.

Selvitys havainnollistaa Keskuskappakamarin mukaan yritysten keskeistä roolia julkisten palvelujen rahoittajina. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jää yrityksen lopulliseksi kustannukseksi, ilman yritystoimintaa näitä verotuloja ei syntyisi ja hyvinvointivaltion rahoitukselta putoaisi pohja.

Lisätietoa:

Keskuskauppakamarin Suuri veroselvitys - yritykset hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina

Ann-Mari Kemell, Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja, p. 050 308 3188

Harri Tahkola, Oulun kauppakamarin talous- ja lakivaliokunnan jäsen, p. 0400 585 400


Oulun kauppakamarin järjestää yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa Veropäivä-kiertueen: 9.11. Kajaani, 20.11. Ylivieska ja 21.11. Oulu

Jaa: