Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kauppakamarit vaativat EU:n kehittämistä yritysten näkökulmasta

24.10.2017

Talouskasvun ja työpaikkojen luominen vapaakaupan ja avoimen markkinatalouden avulla on palautettava EU:n kärkihankkeeksi, vaativat kauppakamarit. Kauppakamarit ovat listanneet yritysten kymmenen keskeisintä seikkaa EU:n kehittämiseksi EU-teeseihin.

Oulun kauppakamarin toimitusjohtajan Jari Tuovisen mukaan EU:n ja euroalueen yhteistyön kehittäminen on erittäin merkityksellistä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yritysten kannalta, sillä EU-maat ovat merkittävä kauppakumppani ja kohde alueen viennille. Yhteensä suomalaisyritysten tavaraviennistä 59 prosenttia menee EU-maihin.

"Yritykset suhtautuvat ennakkoluulottomasti EU:n ja euroalueen yhteistyön kehittämiseen. Osa EU:n päätöksistä on viime vuosien aikana kuitenkin vaikuttanut kielteisesti yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn ja vapaakaupan kehittymiseen. Talouskriisien jälkeen on aika palauttaa markkinavetoinen talouskasvu EU:n ykkösprioriteetiksi", Tuovinen painottaa.

Kauppakamarin EU-teesien mukaan EU:n on syytä olla aktiivinen unionin kehittämisessä painottamalla ennakkoluulottomia ja markkinaliberaaleja ratkaisuja. Toimintakykyinen ja yhtenäinen EU on vahvempi toimija maailmantalouden ja politiikan tulevissa haasteissa kuin jokainen jäsenmaa olisi yksin.

Toimivat sisämarkkinat ja sujuvat kauppasuhteet yrityksille keskeisiä

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuoren mukaan EU:n rooli poliittisena ja taloudellisena toimijana on muuttunut Suomen EU-jäsenyyden aikana. Se on ymmärrettävä ja siihen on reagoitava.

"Suomen on nyt syytä edustaa pragmaattista ja markkinaliberaalia näkemystä unionin uudistamisessa. Integraation syventäminen pelkästään ideologisin perustein ei vastaa yritysten ja kansalaisten odotuksia. Komission tai parlamentin vallan lisäys tai kattavampi EU-viestintä ei ole aina oikea vastaus unionin haasteisiin", Vuori painottaa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Eurochambersin hallituksen jäsenenä vaikuttavan Timo Vuoren mukaan EU:n sisämarkkinat vaativat aitoa tehostamista. Tällä hetkellä ne ovat yhä yhteinen "illuusio".

"Jäsenmaat eivät vieläkään noudata yhteisiä sääntöjä. Jos sisämarkkinat toimisivat kuten USA:ssa osavaltioiden välinen kauppa, olisi sen BKT-vaikutus 60 prosenttia nykyisen 20 sijasta. Aktiivisen ja pragmaattisen kauppapolitiikan pitää myös helpottaa yritysten pääsyä uusille markkinoille. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta yhteistoiminnasta on EU:n ja Korean välinen kauppasopimus, joka on kasvattanut Suomen vientiä Koreaan jopa 40 prosenttia", Vuori toteaa.

Tiivistelmä Kauppakamarin linjauksista EU:n tulevaisuudesta

Kauppakamari on koonnut keskeiset seikat, joilla yritykset uskovat Euroopan unionin jatkossa luovan enemmän lisäarvoa kullekin jäsenmaalle, niiden kansalaisille sekä yrityksille. Näkemykset on koottu kymmenen kohdan listaan:

1. Poliittisessa integraatiossa on edettävä maltilla.
2. Vapaakauppa ja markkinatalous nostettava EU:n kasvun moottoriksi.
3. Jokaisella EU-maalla on oltava vastuu omasta taloudestaan ja sosiaaliturvasta.
4. Fiksulla sääntelyllä ja markkinavetoisilla ratkaisuilla luodaan edelläkävijyyttä.
5. Järkevä Brexit-ratkaisu on kaikkien etu.
6. Ei uusille instituutioille ja instrumenteille.
7. Komission roolia tulee selkeyttää.
8. Uudet megatrendit eivät kaipaa uusia virastoja tai normeja.
9. Yhteisvastuu ei ole itsestäänselvyys.
10. Kyllä paremmalle talouskoordinaatiolle.

Lisätietoja:

Kauppakamarien linjaukset EU:n tulevaisuudesta: 10 keinoa Euroopan Unionin uudistamiseksi yritysten silmin

Jari Tuovinen
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja
044 313 4505, jari.tuovinen@chamber.fi

Timo Vuori
Keskuskauppakamarin kansainvälisen asioiden johtaja
050 553 5319 ja timo.vuori@chamber.fi

 

Jaa: