Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Oulun kauppakamarin alueelta kolme hanketta

07.09.2017


Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Oulun kauppakamarin alueelta mukana ovat seuraavat hankkeet:
 
1. Raideliikenteen kokonaisuus: kaksoisraide, Oulun kolmioraide ja ratapiha
2. Valtateiden 4 ja 8 risteysalue Limingan kohdalla (Haarasilta-Lapinkangas)
3. Perusväylänpidon rahoitustason nosto
Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin.

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista alueidemme pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päätöksentekoon liikenteen rahoituksesta.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tärkeimpien hankkeiden valinnassa on painotettu henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuuden kehittämistä alueen toimialarakenne huomioiden. Oulun kauppakamarin alueella tehdään jo merkittäviä investointeja valtateillä 4, 8 ja 22 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Listauksessa on nostettu valtateiden 4 ja 8 risteysalueen parantaminen esille, koska liikenteen välityskyky ei ole enää riittävä Limingan kohdalla. Tasoliittymissä on sujuvuuspuutteita ja liikenneturvallisuusongelmia. Parantamisessa tavoitellaan liikenteen sujuvuutta, liittymien toimivuutta ja liikenneturvallisuutta.

Perusväylänpitoon on osoitettu viime vuosina hyvin rahaa ja korjausvelkaa on näiltä osin voitu jo hieman kuroa umpeen. Nykyisin ongelmallisinta perusväylänpidossa onkin päätöksenteon lyhytjänteisyys. Pelkillä vuosibudjeteilla elinkeinoelämän tarvitsemaa infraa maakunnissa on vaikea pitää kunnossa. Suunnitteluaikaväli perusväylänpidon budjetoinnissa pitäisi olla vähintään neljä vuotta.

Raideliikenteen kokonaisuus pitää sisällään useampia hankkeita. Merkittävin pullonkaula tällä hetkellä on raideverkoston heikko kunto. Kaksoisraiteen jatkaminen Ylivieskasta Ouluun saakka nopeuttaa pohjois-eteläsuuntaista liikennettä sekä nostaa palveluiden laatua ja luotettavuutta. Kolmioraiteella, erityisesti pohjoisesta satamaan johtavalla raiteella, on suuri merkitys tavaraliikenteen osalta, kun ratapihojen kauttakulkuliikenne vähenisi.

"Liikennejärjestelmän suunnittelu on murroksessa. Nyt mietitään askelmerkkejä myös tulevalle maakuntauudistuksella, jossa maakunnille siirtyy vastuuta tienpidosta ja liikenteen suunnittelusta", Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario painottaa.

Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on Saarion mukaan suuri merkitys alueiden ja yritysten kilpailukyvylle ja investointipäätöksille. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

"Liikenneyhteyksien toimivuus on keskeinen tekijä, kun yritykset tekevät päätöksiä investoinneista ja toimipaikan sijainnista. Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvityksen mukaan kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella", Saario toteaa.


Lisätietoja:

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2017

Jari Tuovinen, Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja
jari.tuovinen@chamber.fi, p. 044 313 4505

Kaisa Saario, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija
kaisa.saario@chamber.fi, p. 040 5613 597

Jaa: