Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Tule rakentamaan tulevaisuutta

21.08.2017

OPISKELE INSINÖÖRIKSI RAAHESSA
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus johtaa tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta ja ne suoritetaan monimuotoisena yhdistäen eri opiskelumuotoja. Koulutuksessa on sekä lähiopetuspäiviä että itsenäistä verkko-opiskelua. Lähiopetus tapahtuu Raahen Ammattiopistossa, yhteistyössä Kajaanin Ammattikorkeakoulu.

Koulutuksessa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista. Aiemman opintomenestyksen perusteella opiskelijoilla on mahdollisuus näyttää osaamisensa myös AHOT ? aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menetelmin esim. matematiikassa, fysiikassa ja englannissa. Opetuksessa kerrataan matemaattisten työkalujen teoriaa sekä käydään läpi fysiikan ja matematiikan käytännön harjoituksia. Englannin kielessä hankitaan perusta tekniikan alan kirjallisuuden ym. seuraamiseksi. Lisätieto koulutuksesta

HAE TAMMIKUUSSA 2018 ALKAVAAN KOULUTUKSEEN YHTEISHAUSSA
6.- 20.9.2017. Valmennaudu marraskuussa 2017 pidettävään pääsykokeeseen Raahe-opistossa 24.8. alkavalla preppauskurssilla ja harjoituskokeella. Lisätietoja kurssista opistopalvelut.fi/raahe Lisätietoja koulutuksesta
opinto-opas.kamk.fi

Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 044 710 1303 jari.kahkonen@kamk.fi

Lisätietoja ammattikorkeakouluun hakemisesta www.opintopolku.fi/ammattikorkeakoulu

Raahe rakentaa tulevaisuutta!
Yrittäjä - taitoa tarjolla!

YHTEISIIN PROJEKTITÖIHIN JO OPINTOJEN AIKANA!

Valmistumisvaiheen opiskelijoilla ammattiopintoihin liittyy käytännönläheisiä ja työelämästä tulevia projektitöitä yritysten ja alan toimijioiden kanssa. Projekti voi olla vaikkapa taloyhtiön huoltokirjan laatiminen tai julkisivukorjaussuunnitelma. Vaikka insinööriopiskelijoiden opinnäytetöiden aiheet ovat hyvinkin työelämälähtöisiä, on projektityöt koettu tärkeiksi ja mielekkäiksi tavaksi soveltaa opittu asia käytäntöön. Koulutus antaa valmiudet monipuolisiin töihin, ei pelkästään rakennustyömaalle vaan esimerkiksi myös korjausrakentamiseen, isännöintiin ja suunnittelutehtäviin. Osa valmistuneista on myös perustanut oman yrityksen.

LISÄTIETOJA: Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 044 710 1303 jari.kahkonen@kamk.fi

Lisätieto koulutuksesta

Jaa: