Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Matemaattisten aineiden osaaminen eri ammateissa erittäin tärkeää – palkinnoksi stipendikesätyöpaikkoja teollisuudesta

31.05.2017

TIEDOTE

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaaminen on tärkeä ala-asteelta aina peruskoulun jälkeiseen aikaan kaikille opintoaloilla eikä pelkästään teknisillä tai kaupallisilla aloilla. Monissa ammateissa riittää matematiikan hyvä perusosaaminen, mutta nykyisessä globaalissa kilpailussa pitää tietyillä aloilla huippuosaamisen taustalla olla huippukovaa matemaattista osaamista.

Oulun kauppakamarin teollisuusvaliokunta ja matemaattis-luonnontieteellisten opettajien järjestö, MAOL-Oulun seutu ry, ovat 19 vuonna peräkkäin järjestäneet teollisuuden kesätyöpaikkastipendit matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa hyvin menestyneille 18 vuotta täyttäneille lukio-opiskelijoille. Vastaavalla tavalla on toimittu myös Kainuussa Oulun kauppakamarin teollisuusvaliokunnan, Kajaanin kauppakamariosaston sekä MAOL Kainuu ry:n kanssa. 

Yhteistyön ajatuksena on viestiä nuorille matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tärkeydestä ajatellen jatko-opiskelumahdollisuuksia ja ajatellen mahdollisuuksia työskennellä tulevaisuudessa teollisuudessa. Kokemukset stipendikesätyöjaksoista ovat olleet erittäin hyviä ja kouluissa on kokemuksista keskusteltu kesänkin jälkeen ja sitä kautta asia on voitu jakaa laajemmin lukiokavereiden keskuudessa.

STIPENDINUORET

Stipendikesätyöpaikka on 1-2 kuukauden mittainen. Stipendikesätyöpaikan saivat Oulun seudulla Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaalta Martti Pentikäinen (Kiimingin lukio) ja Laura Kojo (Oulunsalon lukio) Arizona Chemicalin Oulun tehtaalta.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen, Oulun kauppakamari, 0400-682403

Jaa: