Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Tietoteollisuusalan yrityksillä haasteita ja mahdollisuuksia

21.12.2017

Oulun kauppamarin Tietoteollisuusvaliokunta kokosi marraskuun lopun kokoukseen tilannetta toimialan haasteista ja mahdollisuuksista alueen näkökulmasta.  Ajankohtaisia asioita nousi esille runsaasti.

Valtakunnallisesti ja laajemmin Pohjoisen elinkeinoelämään mahdollisuuksia tuova "Koilliskaapeli"-investointi on etenemässä valtion perustamaan kehitysyhtiön muotoon mahdollisesti jo vuoden 2017 aikana. Varsinaiselle investointipäätökselle ei ole ilmoitettu aikataulua, mutta perustettava kehitysyhtiö varmistaa "Koilliskaapeli"-hankkeen etenemistä ja sen yhteydessä on alan toimijoilla mahdollisuus nostaa esille liiketoiminnallisia näkökulmia.

Valtiolla ja kaupunkien yhteistyönä on menossa muitakin alan toimijoille mahdollisuuksia tuovia prosesseja; näitä ovat mm. LVM:n digitaalisen infrastruktuurin strategia, ICT-strategia sekä suurimpien ns. kuutoskaupunkien 6-aika-yhteistyö mm. avoimen datan hyödyntämisessä uusia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia mietittäessä. Oulun vastuulla on kaupunkiyhteistyössä ollut erityisesto IoT:n sovellukset.

ICT-toimialan startuppien näkökulmasta parasta aikaa pyritään parantamaan kehityskoordinointia mm. riskirahoittajien ja "business-enkeleiden" organisaation FIBAN:in kanssa. Juuri päättyneessä SLUSH-tapahtumassa alueen toimijoita oli 80 osallistujaa Pohjois-Suomesta.

ICT-alan hanketoiminta on aktiivista. Alueella on HILLA-toiminnan lisäksi paljon Tekes-rahoitusta hakeneita yritysryhmiä, joissa IoT- tai muita ylitoimialarajojen käsitteleviä digitalisaatioratkaisuja kehitetään. Tietoturva ja IoT on ajankohtainen pohdinnan alue toimialasovelluksissa.

ICT-alan laajempana haasteena on alan monien osaajaresurssien saaminen yrityksiin. Haasteeseen ollaan vastaamassa aktiivisella yhteistyöllä mm. korkeakoulujen sekä TE-toimiston kanssa. Parasta aikaa selvitetään yritysten täsmätarpeita koulutuksen suhteen ja on jo käynnistymässä uutta muuntokoulutusta niiden perusteella ohjelmistoalalle. Oulun kauppakamarin toimesta on käynnistymässä elinkeinoelämän oma ICT-osaajatarveselvitys. BusinessOulun yksi vuoden 2018 kärkiteemoista on ulkomaisten osaajien houkuttelu Ouluun. Siinä luodaan toimintamalli konkreettisilla piloteilla yhteistyössä yritysten kanssa, miten validoimme osaajia ja saamme heidät työskentelemään Ouluun globaalistikin tunnettuihin kärkiprojekteihin ja muuttamaan pysyvästi Ouluun. Lisäksi lapsille on Elisan toimesta pyörinyt koko maassa oma ?digikoulu?.

Yhteiskunnan rakennemuutosprosesseissa ICT-näkökulma ja digitaalisuus on myös voimakkaassa roolissa. Kuntien välisessä yhteistyössä digitaalisuus on keskiössä suurten kaupunkien lisäksi myös pienemmillä paikkakunnilla. Esimerkiksi "Oulun Eteläisessä" 17 kuntaa tekee yhteistä kehittämistyötä Joki ICT Oy:n palveluiden avulla. Myös kansallisessa sote-ratkaisussa digitaalisuus ja kehittämistyön tukeminen on ratkaisevassa asemassa ja sitä varten on jo perustettu omia kehitysyhtiöitä, joiden hanketoiminta on suuri mahdollisuus myös alueellamme oleville yrityksille.

Painavin yhteinen haaste ICT-alan yrityksille on alan vetovoimasta huolehtiminen. Jotta nuoret näkevät alan omana tulevaisuuden alanaan ja hakeutuvat opiskelemaan alalle, tarvitaan nykyisten ?nuorisotoimenpiteiden? lisäksi laajaa osallistumista alan yrityksiltä alan houkuttelevuuden parantamiseksi. Työvoimapula ei enää uhkaa, vaan se on jo ongelma!

Kari Maikkola, puheenjohtaja

Esa Pellikainen, sihteeri

Oulun kauppakamarin Tietoteollisuusvaliokunta

Jaa: