Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
9/2015 #jäsentiedote

Yritykset otettava mukaan ammatillisen koulutuksen uudistamiseen

Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa on kyse historiallisesta reformista. Siinä on ehdottomasti kuultava myös yrityksiä, ja ottaa yritykset mukaan yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.

Tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä, siirtyä rahoituksessa tulosperusteiseen suuntaan, yksinkertaistaa tutkintorakennetta sekä purkaa sääntelyä. Yrityksiä askarruttavat työpaikalle siirtyvän koulutuksen kustannukset, miten oppilaitokset osallistuvat ohjaukseen ja arviointiin sekä miten opiskelijan ohjaus käytännössä tapahtuu.

Markku Lahtinen ehdottaa, että koulutussopimuksia tehtäisiin opiskelijan, yrityksen ja oppilaitoksen välillä.

Yritysten suurin toive on saada ammatillisen koulutuksen järjestämiseen selkeä palvelumalli. Tietoa siitä, miten ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia hyödynnetään yhteistyössä oppilaitoksen ja TE-toimiston kanssa, on saatava yhdestä paikasta. Yhden luukun periaatteella löytyisi helpommin myös ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Koulutuksen järjestäjällä on itsellään tai verkostonsa kautta käytössään laaja työkalupakki, jolla voidaan ratkaista yritysten ja opiskelijoiden erilaisia koulutus- ja osaamistarpeita. Työkalupakista on löydyttävä myös uudistunut nuorten oppisopimuskoulutus sekä työssä oppimiseen kannustava oppilaitosvetoinen koulutussopimusmalli.

Oppisopimuskoulutus on hyvä tapa yhdistää teoria ja käytäntö, mutta harvalle nuorelle se sopii. Yritykset esittävät nuorten oppisopimusmallia, jossa opiskelijan lähtöpalkka on 30–50 prosenttia ammattitekijän tasosta. Palkan kehittyminen sidottaisiin opintojen etenemiseen.

Uudistuksessa esitetään uutta koulutustapaa, koulutussopimusta. Ehdotamme, että koulutussopimus tehtäisiin opiskelijan, yrityksen ja oppilaitoksen välillä. Koulutussopimus ei edellyttäisi oppisopimuskoulutuksen tavoin määräaikaista työsopimusta.

Päävastuu olisi edelleen oppilaitoksella, joka saisi vastaavan valtionosuuden kuten perinteisessä, oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa koulutuksessa. Nuorten oppisopimus ja koulutussopimus avaisivat uusia koulutuspaikkoja yrityksiin.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus‐ ja ohjausjärjestelmän kokoaminen yhden lain alle antaa erinomaiset mahdollisuudet muuttaa koulutuksen rakenteita nykyistä tehokkaammaksi. Uudistuksessa on mahdollista luoda suomalaisen ammatillisen koulutuksen menestyskonsepti, jolloin tutkintoajat lyhenevät, läpäisy tehostuu, joustavat opintopolut mahdollistuvat ja koulutuksen kysyntälähtöisyys paranee.

 

Markku Lahtinen
koulutusasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari