Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
9/2015 #jäsentiedote

Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät 2016

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella vuonna 2016. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myös määrännyt, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimuk­set ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.

Päätös astuu voimaan 1.1.2016 ja on voimassa kunnes toisin määrätään.

Päätös