Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
9/2015 #jäsentiedote

Ammattibarometri netissä - työllistymisen näkymät eri ammateissa

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: helmikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa.

Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään TE-toimistoissa. TE -toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä mm. barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin.
Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

linkit:

Pohjois-Pohjanmaa: https://www.ammattibarometri.fi/vertailu.asp?maakunta=pohjoispohjanmaa&vuosi=15iii&kieli=

Kainuu: https://www.ammattibarometri.fi/vertailu.asp?maakunta=kainuu&vuosi=15iii&kieli=

Lisätiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö: mika.tuomaala(at)tem.fi
Tarkempia alueellisia tietoja on saatavissa ELY -keskuksista