Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
9/2015 #jäsentiedote

Kouluttaudu keväällä 2016!

Kevään koulutuskausi käynnistyy tammikuussa. Ensimmäiset koulutustilaisuudet ovat 28.1. käynnistyvä Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) –kurssi ja samana päivänä järjestettävä Tilinpäätös, veroilmoitus ja verotuksen toimittaminen –koulutus. Tammikuussa käynnistyvälle HHJ-kurssille on enää muutama paikka jäljellä – toimi nopeasti! Tervetuloa mukaan!

Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) –kurssi

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa, tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. HHJ-koulutus sopii sekä hallitustyötä jo tekeville että sitä harkitseville.

Oulun kauppakamari on järjestänyt HHJ-kursseja vuodesta 2006. Valmennuksia on pidetty yli 30 ja kurssin on tähän mennessä käynyt noin 600 hallitustyöskentelystä kiinnostunutta. Tervetuloa mukaan joukkoon!

Kevään ensimmäisen kurssin aikataulu, Oulu:

1. jakso: 28.1.
2. jakso: 4.2.
3. jakso: 11.2.
Ryhmätyö: 25.2.
4. jakso: 16.3.

Enää muutama paikka jäljellä – toimi nopeasti!

Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: https://www.oulunkauppakamari.fi/?48&event_id=26

Tilinpäätös, veroilmoitus ja verotuksen toimittaminen

Aika: 28.1.2016 klo 9.00-16.00
Paikka: Oulu, osoite tarkentuu myöhemmin

Miten kirjanpidon tulos ja tase eroaa verotettavasta tuloksesta ja varallisuudesta? Tulolähteiden ja tase-erien käsittelyn erot kirjanpidossa ja verotuksessa ovat joissakin tapauksissa merkittäviä. Tilinpäätöstä laadittaessa on jo tehtävä verotuksellisia ratkaisuja.

Tilinpäätöksen valmistuttua käymme läpi veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia sekä laskemme verotettavaa tuloa. Verotusmenettelyä seuraamme verotuksen päättymiseen ja muutoksenhakuun saakka. Koulutuksessa huomioidaan myös tuleva kirjanpitolain uudistus.

Asiantuntijana toimii veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari. Koivumäki on toiminut Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntijana 1.2.2011 alkaen. Aiemmin hän työskenteli Pretaxissa Senior Advisorina.

Ohjelma:

Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
·         Vähennyskelvottomat ja verovapaat erät
·         Tulolähdejako

Tilinpäätöksen laatiminen
·         Tilinpäätöksen yleiset periaatteet, arvostus- ja jaksotussäännökset
·         Tilinpäätöksen sisältö
·         Varojenjako tilinpäätöksen perusteella

Tase-erät kirjanpidossa ja verotuksessa
·         Pysyvät vastaavat, vaihtuvat vastaavat, vieras pääoma ja oma pääoma
·         Tilinpäätössiirtojen kertymä ja pakolliset varaukset

Tuloslaskelman erät veroilmoituksessa
·         Tulolähteiden merkitys
·         Tuloslaskelman lukujen esittäminen 6B-lomakkeella

Verotettavan tulon laskelma
·         Kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
·         Vahvistetut tappiot

Veroilmoituksen laatiminen
·         6B-lomake ja yleisimmät liitelomakkeet
·         Sähköinen lähettäminen

Verotuksen toimittaminen
·         Verotuksen valmistuminen
·         Muutoksenhaku

Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: https://www.oulunkauppakamari.fi/?43&event_id=31