Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
9/2015 #jäsentiedote

Rytminmuutos Kauppakamarin omassa toiminnassa

Ensi vuoden painopisteinä kauppakamarin toiminnassa on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirittäminen, energiaomavaraisuuden parantaminen, luonnonvarojen hyödyntämisen lisääminen ja matkailun edistäminen. Omassa toiminnassaan Kauppakamari tekee rytminmuutoksen yhdistämällä koulutuspalvelut osaksi jäsenpalveluita.

Kauppakamarien juuri tekemä yritysjohtajien Yritysparlamentti antoi Suomen hallitukselle vain tyydyttävänä arvosanan. Suurimpana ongelma pidetään hallitusohjelman toteuttamisen hidasta etenemistä. Sote-uudistus, verotus, sääntelyn purkaminen ja liikenteen kehittäminen saavat kaikki vajaa 7 arvosanan. Arvosana opposition toiminnalle on murskaavampi: 5+.

Kirittääkseen hallitusohjelman toteuttamista Oulun kauppakamari nostaa kevään aikana esiin viranomaissääntelyn purkuun liittyviä huonoja ja hyviä esimerkkejä sekä nostaa oman toiminta-alueensa tärkeimpänä liikennehankkeena VT4:n korjaamisen Oulun ja Kemin välillä.

Oulun kauppakamari panostaa alueellisten investointien kasvattamiseen jatkamalla Kotimaisuusasteen maksimointi-hanketta, Suurhanke-infoja ja lisääkauppaa.fi –portaalin ylläpitoa sekä palkkaamalla kahdeksi vuodeksi kokoaikaisen Suurhanke-matchmakerin.

Omassa toiminnassaan kauppakamari toteuttaa rytminmuutosta panostamalla jäsenviestintään erityisesti digiviestinnällä sekä yhdistämällä koulutuspalveluita tuottavan Palvelu Oy:n osaksi kauppakamarin jäsenpalveluita. Uuden jäsen- ja koulutuspalvelukokonaisuuden vetäjänä toimii palvelujohtaja Riitta Schroderus.

Yhdistyminen tehdään sulauttamalla Kauppakamarin 100 -prosenttisesti omistama tytäryhtiö Oulun kauppakamariin tammikuun aikana. Käytännössä jäsenille ja kumppaneille muutos näkyy laskutustietojen muutoksena. Koulutuspalvelut koetaan yhdeksi tärkeimmistä Kauppakamarin jäsenpalveluista. Ne tunnetaan laadukkaina ja hyvin järjestettyinä tilaisuuksina, joiden asiakaspalaute on korkea. Yhdistymisellä tavoitellaan entistä parempaa palvelukokonaisuutta jäsenillemme sekä maksullisten kurssien että maksuttomien tapahtumien kautta.