Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
5/2016 #jäsentiedote

Kehittämismenojen vaikutus voitonjakokelpoisiin varoihin

| Lakiasiat

Kirjanpitolain uudistaminen vaikuttaa erityisesti 1.1.2016 tai tämän jälkeen alkaneisiin tilikausiin ja tilinpäätöksiin. Yhtiö on voinut halutessaan ottaa käyttöön uudistuneen kirjanpitolain myös tilikaudelle, mikä on alkanut ennen tätä ajankohtaa.

Lue lisää >

Perintö- ja lahjaverolain ehdotetuista muutoksista

| Lakiasiat

Hallitus antoi eduskunnalle lokakuun alussa esityksen perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta. Hallitus esitti perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi niin, että verotusta kevennettäisiin asteikkojen kaikilta osin. Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi veronkevennykset esitettiin painotettavaksi ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon.

Lue lisää >