Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
4/2017 #jäsentiedote

Nyt eteen ja ylös vahvasti – entä 2018?

Talous menee eteen ja ylös eli oikeaan suuntaan. Tuoreet budjettiriihen päätökset tukevat kehityssuuntaa. Syksyllä ovat edessä palkkakierrokset - toivottavasti näistä neuvotteluista tulee positiivista kerrottavaa satavuotiaan Suomen kilpailukyvylle?! Talousennusteet ennen näitä neuvotteluita vuoden 2018 kehitykselle ovat kohtuullisen hyviä ja hallituksen budjettiriihessä palkansaajien verotusta ei kiristetty.

Tsekkasin Valtiovarainministeriön ehdotusta vuoden 2018 talousarvioksi, ja erityisesti TEM:n hallinnon alaa. Lähtökohtana oli Sipilän hallituksen tavoitteista nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin eli käytännössä kasvattaa työllisten määrää 110 000 henkilöllä. TEM toteaa, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää kasvun tukemista.

TEM asetti vuodelle 2018 ehdotuksessaan seuraavat vaikuttavuustavoitteet;

  • Kansainvälisesti kilpailukykyistä toimintaympäristöä elinkeinoelämälle tuetaan sekä yritysten pääomamarkkinoita ja innovaatiorahoitusta kehittämällä.
  • Kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta parannetaan sekä kannustetaan yrityksiä kansainvälisille markkinoille.
  • Työnhakijan roolia työnhaussa aktivoidaan.
  • Huolehditaan siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen.
  • Talouden kilpailullisuuteen ja markkinoiden toimivuuteen panostetaan.
  • Työnantajien hallinnollista taakkaa pyritään keventämään lupa- ja ilmoitusmenettelyjä karsimalla.

Hallituksen budjettiriihestä TEM otsikoi seuraavasti; Talousarviossa erityispanostukset nopeaan työllistymiseen. Ministeri Lintilä ja ministeri Gustafsson haluavat tukea erityisesti nopeaa työllistymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa TE-toimistojen aktiivisuutta säännöllisesti tehtävillä työnhakijoiden haastatteluina ja lisämäärärahoina parempaan palveluun ja sitä kautta nopeammalla sijoittumisella työmarkkinoille. Myös työnhakijoiden kouluttautumismahdollisuuksia helpotetaan menettämättä työttömyysetua. Korkeakoulutettujen muuntokoulutuksen kokeilu muutetaan pysyväksi, jonka kautta voidaan reagoida kasvualojen tarpeisiin. Selvityshenkilö Esko Ahon siltasopimus-mallia viedään eteenpäin positiivisten rakennemuutosalueiden positiivisiin haasteisiin vastaamiseksi. Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tulee uusia satsauksia ja hyväksi koettujen toimintakokeiluiden vakinaistamisia. Budjettiriihen päätökset ovat mielestäni linjassa em. tavoitteiden kanssa.

Yritysten kannalta elinkeino- ja innovaatiopolitiikan budjettiriihen satsauksissa suurin saaja on Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Tarkoituksena on edetä kohti yhden luukun palveluita innovaatio- ja kansainvälistymispalveluissa. Tämäkin on linjassa em. tavoitteiden kanssa ja on hyvä suunta -  kunhan vaan asiat ja palvelut konkretisoituvat yrityksille ketterinä ja tehokkaina sekä lisäarvoa tuovina palveluina. Pelkät uudet logot ja brändäykset eivät riitä.

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan osalta budjettiriihessä päätettiin jatkaa alueellisen kuljetustuen 5 miljoonan euron määrärahaa vuosille 2018-19. Elinkeinoelämä on esittänyt jatkamisen lisäksi, että vielä tärkeämpää olisi perustaa työryhmä kehittämään asetuksen sisältöä. Kuljetustuella voisi tuoda jatkossa enemmän kilpailukykyä vientimarkkinoiden logistiikkaan. Saa nähdä päästäänkö kehittämisessä eteenpäin?!

Budjettiriihestä saatiin hienosti jatkoa pohjoisen infrasatsauksiin. Hallitus päätti parantaa Hailuodon ja mantereen välistä liikenneyhteyttä ja Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan hanke käynnistyy jo 2018. Hanke on jälleen uusi "suurhanke" alueellemme ja tuo monia mahdollisuuksia alueen yrityksille suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Oulun sataman syventäminen sai jo rahoituksen vuoden 2017 lisätalousarviossa. 4-, 8- ja 22-tiet ovat jo työn alla, Oulun lentoaseman asfaltit uusittu. Budjetin ulkopuolelta valtion infrasatsaukseen voidaan lukea myös valtion VR Groupin tekemä tilaus uusista junavaunuista 50 miljoonalla eurolla. 

Mahdollisuuksia talouskehitykselle suhdanteen kautta on. Tuoreet poliittiset päätökset tukevat kasvua. Syksyn edetessä olemme viisaampia vuodesta 2018.

 

Esa Pellikainen
varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari