Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
4/2017 #jäsentiedote

Muutoksia rakennusyhtiöiden kirjanpitoon

Kirjanpitolautakunta on julkaissut 5.6.2017 yleisohjeen joka muuttaa perustajaurakoinnin käsittelyä tilinpäätöksessä. Ohje korvaa aiemman 17.1.2006 annetun perustajaurakointia koskevan yleisohjeen. Uudessa yleisohjeessa on huomioitu uuden kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen tuomat vaikutukset. Aiempi yleisohje on useissa tilanteissa johtanut siihen, että kirjanpidon ja elinkeinoverotuksen ratkaisut esimerkiksi tulon jaksottamisessa ja omaisuuden arvostamisessa poikkeavat väliaikaisesti toisistaan. Esimerkiksi rakennettavan kohdeyhtiön osakkeiden myynnistä saatu tulo on usein tuloutunut aiemmin verotuksessa kuin kirjanpidossa. Aiemmassa yleisohjeessa on katsottu, toisin kuin verotuksessa, että perustajaurakoitsija ja perustettu asunto- tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö muodostavat yhden taloudellisen kokonaisuuden rakennusaikana. Verotuksen näkökulmasta rakennusliike ja kohdeyhtiö ovat olleet erillisiä verosubjekteja.

Uudessa yleisohjeessa kirjanpitolautakunta on pitänyt johdonmukaisena perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelyn perustamista entiteettiperiaatteen, eli erillään pidon mukaiseen menettelyyn. Tämä lähtökohtaisesti johtaa yhdenmukaisuuteen kirjanpidollisesti tilinpäätöksessä ja elinkeinoverotuksessa. Tällöin kirjanpidon ja verotuksen tulojen sekä menojen osalta ei synny väliaikaista jaksotuseroa, ja varo jen arvostamisperiaatteet ovat yhtenevät. Tämä myös osaltaan yksinkertaistaa veroilmoituksen laatimista.

Kirjanpitolautakunta on katsonut hyvän kirjanpitotavan mukaiseksi myös perustajaurakoinnin käsittelyn IFRS-standardien mukaisesti erillisyhtiön tilinpäätöksessä, kun yritys kuuluu konserniin jonka konsernitilinpäätös laaditaan IFRS-perusteisesti.

Uuden yleisohjeen mukaista menettelyä saa soveltaa tilikausilla jotka alkavat 1.7.2017 tai sen jälkeen. Ohjeen soveltaminen on sallittua myös 1.7.2017 kuluvan tilikauden kirjanpitoon ja siitä laadittaviin tilinpäätöksiin. Eli jos kirjanpitovelvollisen tilikausi on esimerkiksi 31.12.2017 päättyvä kalenterivuosi, on uuden yleisohjeen soveltaminen sallittua kyseiseltä tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen. Vanhan yleisohjeen soveltaminen on sallittua 1.7.2017 jälkeen seuraavan kolmen vuoden aikana päättyviltä tilikausilta laadittavissa tilinpäätöksissä. Tämä edellyttää että asiasta on annettu riittävät liitetiedot. Siirtymäkauden aikana tullaan rakennusyhtiöiden osalta näkemään toisistaan eriäviä kirjauskäytäntöjä, joka heikentää näiden tilinpäätösten vertailukelpoisuutta. Tämä puolestaan korostaa riittävän kattavien tilinpäätöksen liitetietojen merkitystä. 

EY:n asiantuntijat antavat mielellään asiaa koskevia lisätietoja.

KHT Tuomas Koivumäki

Ernst & Young Oy
Uusikatu 53
90120 Oulu
tuomas.koivumaki@fi.ey.com
puh. 0400 944 544