Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
4/2017 #jäsentiedote

Arpajaisverosta päivitetty Verohallinnon ohje – myös some-arpajaiset mukana

Verohallinto julkaisi kesäkuussa 2017 tarkennetun ohjeen arpajaisten verotuksesta (dnro A72/200/2017). Ohjeeseen on lisätty erityisesti some-kampanjoita koskevia esimerkkejä.

Arpajaisverolaki koskee sekä arpajaislain (23.11.2001/1047) mukaisia pääasiassa luvanvaraisia arpajaisia että muita julkisia arvontoja ja arvaamisia, mitkä riippuvat sattumasta ja joissa voi voittaa joko rahaa tai rahanarvoisen etuuden. Arpajaislaissa tarkoitettujen luvanvaraisten arpajaisten järjestäjät tiedostavat yleensä, että ovat järjestämässä veronalaisia arpajaisia. Muiden kuin luvanvaraisten arpajaisten osalta tilanne voi olla toinen erityisesti somessa toteutettavien markkinointikampanjoiden osalta, sillä näitä ei välttämättä mielletä arpajaisiksi.

Arpajaisvero määräytyy arpajaislain mukaisissa arpajaisissa seuraavasti:

  • 12 % arpajaisten tuotosta yksinoikeudella toimeenpantavissa arpajaisissa. Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan rahapanosten yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta.
  • 1,5 % yleishyödyllisen yhteisön arpajaislain mukaan järjestämien tavara-arpajaisten ja arvauskilpailujen arpojen yhteenlasketusta toteutuneesta myyntihinnasta.
  • 1,5 % tavaravoittoautomaattien käytettävänä pitämisestä saadusta tuotosta. Tavaravoittoautomaattien tuotolla tarkoitetaan automaattien käyttämiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää.  
  • 5 % bingopelissä jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta, johon ei lueta uuteen peliin oikeuttavia voittoja.

Muiden kuin arpajaislaissa tarkoitettujen, mutta veronalaisten arpajaisten tunnusmerkki on voiton riippuminen osaksi tai kokonaan sattumasta. Arvonnan tulee olla julkinen, eli arvontaan tulee periaatteessa voida osallistua kuka tahansa, eikä osallistujien määrää ole ennalta rajoitettu. Vaihtoehtoisesti arvonta voi olla kohdistettu tietylle rajoitetulle joukolle, kunhan osallistujajoukko on riittävän suuri – Verohallinnon ohjeen mukaan vähintään useita satoja. Tällainen voisi olla esimerkiksi riittävän suuri kutsuvierastapahtuma.

Arpajaisverolaissa tarkoitetut arpajaiset voivat edellyttää voiton saamiseksi jonkinlaista näennäissuoritusta, esimerkiksi arvontalipun tai kyselylomakkeen täyttämistä tai nykyisin yleisemmin ´tykkäämistä´, kommentointia tai julkaisun jakamista somessa. Esimerkiksi yritysten somessa markkinointitarkoituksessa toteutetut kampanjat, joissa kommentoijien tai ilmoituksen jakaneiden kesken arvotaan palkinto, ovat yleensä arpajaisverolaissa tarkoitettuja arpajaisia. Arpajaisten toimeenpanijan ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla yritys. Myös yksityishenkilö voi vaikkapa bloginsa kautta järjestää veronalaiset arpajaiset. Tällöin bloggaaja toimii arpajaisten toimeenpanijana ja vastaa arpajaisverosta.

Veronalaisista arpajaisista ei ole kyse silloin, kun voitto on vastiketta tehdystä työstä tai suorituksesta. Tällaisia voisivat olla esimeriksi työnantajan työntekijöiden kesken järjestämät kilpailut, kuten myynti- tai asiakashankintakilpailut tai aloitepalkinnot. Tällöin kilpailujen voittamisesta saadut palkinnot ovat yleensä työntekijän veronalaista palkkatuloa.

Arpajaisveron määrä muissa kuin arpajaislain tarkoittamissa arpajaisissa on 30 % voittojen yhteenlasketusta arvosta. Voiton arvolla tarkoitetaan pääsääntöisesti sitä hintaa, jonka arpajaisten järjestäjä on voitosta maksanut. Jos voitot on saatu ilmaiseksi tai voiton arvoa ei muuten voi määrittää, voiton arvona pidetään sen todennäköistä luovutushintaa. Tämä voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos henkilö arpoo bloginsa kautta ilmaiseksi saamiaan tuotepalkintoja. Arpajaisveroa ei ole maksettava, jos se olisi vähemmän kuin 50 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa muiden kuin arpajaislain tarkoittamien arpajaisten osalta, että veroa ei tule maksettavaksi, jos voittojen yhteenlaskettu arvo on vähemmän kuin 166,66 euroa kuukaudessa.

Arpajaisverosta vastaa arpajaisten toimeenpanija, eikä sitä voi siirtää esimerkiksi arpajaisten voittajan vastuulle. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten taloushallinnolla tulisi olla riittävä tieto markkinoinnin toimista niin, että taloushallinto kykenee tunnistamaan arpajaisveron alaiset arpajaiset ja huolehtimaan tarvittavasta ilmoituksesta ja veron maksamisesta Verohallinnolle. Erityisesti some-kampanjat ovat usein nopeita, joten yrityksissä on hyvä luoda selkeät pelisäännöt ja sisäiset ohjeet riittävän tiedonkulun varmistamiseksi.

Veroasiantuntija Veera Oikarinen

Ernst & Young Oy
Uusikatu 53
90120 Oulu
veera.oikarinen@fi.ey.com
puh. 0400-860 031