Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
4/2017 #jäsentiedote

Muutoksia rakennusyhtiöiden kirjanpitoon

| Lakiasiat

Kirjanpitolautakunta on julkaissut 5.6.2017 yleisohjeen joka muuttaa perustajaurakoinnin käsittelyä tilinpäätöksessä. Ohje korvaa aiemman 17.1.2006 annetun perustajaurakointia koskevan yleisohjeen. Uudessa yleisohjeessa on huomioitu uuden kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen tuomat vaikutukset.

Lue lisää >

Arpajaisverosta päivitetty Verohallinnon ohje – myös some-arpajaiset mukana

| Lakiasiat

Verohallinto julkaisi kesäkuussa 2017 tarkennetun ohjeen arpajaisten verotuksesta (dnro A72/200/2017). Ohjeeseen on lisätty erityisesti some-kampanjoita koskevia esimerkkejä.
Arpajaisverolaki koskee sekä arpajaislain (23.11.2001/1047) mukaisia pääasiassa luvanvaraisia arpajaisia että muita julkisia arvontoja ja arvaamisia, mitkä riippuvat sattumasta ja joissa voi voittaa joko rahaa tai rahanarvoisen etuuden. Arpajaislaissa tarkoitettujen luvanvaraisten arpajaisten järjestäjät tiedostavat yleensä, että ovat järjestämässä veronalaisia arpajaisia. Muiden kuin luvanvaraisten arpajaisten osalta tilanne voi olla toinen erityisesti somessa toteutettavien markkinointikampanjoiden osalta, sillä näitä ei välttämättä mielletä arpajaisiksi.

Lue lisää >