Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
4/2017 #jäsentiedote

Siirtyminen Euroopan Unionin yleisten alkuperätodistusten käyttöön vähitellen 1.9.2017 alkaen

Suomalaiset kauppakamarit ottavat Euroopan unionin yleisen alkuperälomakkeen käyttöön vähitellen 1.9.2017 alkaen. Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön yleistä alkuperälomaketta voidaan käyttää rinnakkain 1.5.2019 asti, mutta siirtymistä Euroopan unionin yleisen alkuperälomakkeen käyttöön suositellaan 1.9.2017 alkaen. Useat Euroopan maat käyttävät jo nyt Euroopan unionin yleistä alkuperälomaketta. Muutos koskee vain lomakkeen nimeä ja liittyy Euroopan unionin tullilainsäädännön kokonaisuudistukseen. 

Jatkossa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että Euroopan unionin yleistä alkuperälomaketta käytetään silloin, kun alkuperäksi on merkitty European Union – Germany ja vastaavasti Euroopan yhteisön yleistä alkuperälomaketta silloin, kun alkuperäksi on merkitty European Community – Germany. Alkuperätodistus ja sen kopio ovat molemmat, joka Euroopan unionin tai Euroopan yhteisön lomakkeita.

Lomakkeet tilataan edelleen kauppakamareista. Lomakkeet on numeroitu, ja niihin on merkitty lomakkeiden painajan ja painopaikan nimi. Lisäksi alkuperätodistuksen numeron eteen kirjautuu tunnus FI.  Lisätietoja: www.oulunkauppakamari.fi ja exportdoc@chamber.fi.