Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
3/2016 #jäsentiedote

Lisää kauppaa!

Kauppakamarin strategian otsikko on "Lisää kauppaa".

Tätä tavoitetta vauhditetaan valtiovallan suuntaan hallitusohjelman kirittämisellä ja tuloksiakin on saatu aikaan mm. kaupan aukioloaikojen vapauttamisella, alueelle päätettyjen liikenneinvestointien (VT 22, VT8, VT4 ja VT5 Etelä-Savossa) kautta sekä byrokratian purkutalkoiden kautta. Kauppakamariryhmä on aktiivinen myös sote-rakennemuutoksen osalta ja tavoitteena on tehdä palveluihin suurempi valinnanvapaus loppukäyttäjille sekä yksityisen sektorin tuoman osaamisen laajempi hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa. Kuntakohtaisesti lisää kauppaa pyritään saamaan aikaan aktivoimalla kuntia järjestämään eri sektoripalveluitaan enenevässä määrin monituottajamallilla teknisten palveluiden, ruokapalveluiden sekä lapsi- ja nuorisopalveluiden osalta.   

Lisää kauppaa tuovat myös alueella ja ´kalotissa´ käynnistyneet ja suunnitteilla olevat suurhankkeet sekä menestys viennissä ja tänne etabloituneiden yritysten kautta. Kauppakamarin roolina on ollut jakaa suurhankkeista säännöllistä ja ajantasaista tietoa Suurhankeinfoin sekä suurhankeseminaarein, auttaa yrityksiä kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen löytämisessä esimerkiksi www.vientinyrkki.fi palvelulla, järjestää pienemmille kasvuhakuisille yrityksille koulutuksia vientikaupasta, hallitustyöskentelystä (HHJ ja HHJ puheenjohtaja-kurssit) sekä liiketoimintaosaamisessa mm. www.kasvuopen.fi  prosessin avulla. Kauppakamarin viranomaistehtäviin kuuluvat tiettyjen ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen EU:n ulkopuolisiin maihin, kuten alkuperäistodistukset sekä Ata-Carnet tulliasiakirjat.

Lisää kauppaa on saatu aikaiseksi ja alueen yritykset ovat menestyneet. Esimerkiksi Hanhikivi -1 projektin alkuvaiheen töissä olevista yrityksistä 80% sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Alueen lentoliikenteen kehitys on ollut myönteistä kaikilla kentillä. Tiukasta maailmanmarkkinatilanteesta huolimatta alueen kaivoshankkeissa painetaan eteenpäin. Tuulivoimahankkeita on investointiputkessa rannikolta Kainuuseen ja Koillismaalle asti. Seudullisten keskusten osalta panostetaan vetovoimatekijöihin, suurimpana yksittäisenä investointina Oulussa Valkea-kauppakeskuksen valmistuminen, mutta myös monien muiden kauppapaikkojen ja palveluyksiköiden investoinnit. Yksittäisenä kuntana voi nostaa esille vaikkapa Oulainen – investointeja on meneillään teollisuuteen ja palveluihin 23 miljoonan euron edestä. Kasvun mahdollisuuksia on viime ja tämän vuoden aikana lähdetty hakemaan myös pörssilistautumisten kautta usean alueen yrityksen toimesta.   

Lisää kauppaa strategia on saanut hyvää palautetta ja se istuu kaikille toimialoille. Sen kautta vauhditetaan investointeja tukevia asioita ja vähennetään investointeja hidastavia asioita. Lisää kauppaa strategia ei sulje pois minkään kokoisia toimijoita. Isommat edistysaskeleet heijastuvat aina verkostojen kautta kaikkien eduksi.

 

Esa Pellikainen
varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari