Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
2/2016 #jäsentiedote

Kehysriihestä on saatava rahoitus Valtatie 4 kunnostamiseksi

Olen seurannut Kalevan uutisia Valtatie 4:n onnettomuuksista Oulun ja Kemin välillä. Joulukuusta alkaen tieosuudella on tapahtunut 6 vakavaa liikenneonnettomuutta, joissa ihmisiä on kuollut ja usein myös koko liikenne on jouduttu laittamaan poikki ja ohjaamaan kiertotielle.

Valtatie 4 on Suomen halki Helsingistä Lahden, Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen kautta Utsjoelle johtava valtatie. Tie on yksi tärkeimmistä päätieyhteyksistä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä, joka kerää tärkeiden poikittaisten raskaan liikenteen käyttämien syöttöväylien kautta merkittävän raskaan liikenteen määrän. Tie ei ole nykyisellään riittävä tällä liikennemäärälle. Valtatie 4 muodostaa arktisen liikenneyhteyden Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Erityisesti Tromssaan ja Finnmarkiin menevä kuljetusreitti on Suomelle tärkeä. 

Valtatiehen 4 kohdistuvat investoinnit ovat jo pitemmän aikaa olleet väylän merkittävyyteen nähden pahoin alimitoitettuja. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien parantamiseksi päätetty Nelostiehen kohdistuva rahoitus on tästä positiivinen poikkeus, mutta sillä ei voida poistaa jo kauan sitten ongelmallisiksi osoittautuneiden tien muiden kriittisten osuuksien huomattavia puutteita. Tällä hetkellä erityisesti välillä Oulu-Kemi on kiireellistä parantamista vaativia kohteita, jotka eivät vastaa tienkäytön tarpeita. Tie on nykykunnossaan kasvun este elinkeinoelämälle ja turvallisuusriski kaikille tienkäyttäjille.

Suomen valtio on sitoutunut korkealuokkaisiin ja kustannustehokkaisiin EUn TEN-T-ydinverkkoihin. Valtatie 4 yhdessä Pääradan kanssa edustaa pohjoisinta osaa tässä ydinverkossa. Valtatien 4 laatutaso ja liikennemäärät vaativat suunniteltuja parantamistoimenpiteitä välittömästi. Parantamisratkaisuiden on oltava nopeasti toteutettavissa ja pohjana kehittämiselle.

Väyläinfrastruktuurin rakentamisen ohella tarvitaan digitalisaation ja älyliikenteen mahdollisuuksia kehittäviä toimenpiteitä. Digitalisaation ja älyliikenteen mahdollisuudet ovat kauempana tulevaisuudessa. Näiden vaihtoehtojen täysimääräistä ja toimivaa käyttöönottoa voidaan vakavasti harkita sitten, kun tiedonsiirron katvealueet on saatu nopean tietoverkon peittoon ja Suomessa liikenteessä oleva kalusto on kykenevä muun muassa automatisaation hyödyntämiseen.

Valtatien 4 kehittäminen on valtakunnan liikenneverkon ykkösprioriteetti, koska se yhdistää elinkeinoelämän kannalta kaikki liikennemuodot ja on tärkein ja vilkkaimmin liikennöity eteläisen ja pohjoisen Suomen yhdistävä valtaväylä. Valtatien sujuva liikenne parantaa yritysten kilpailukykyä sekä kehittää kansainvälistä vientiä ja maan sisäisiä kuljetuksia. Merkittävä osa Suomen vientiteollisuudesta sijoittuu valtatien 4 ja sen syöttöväylien vaikutusalueelle. Henkilöliikenteessä valtatie 4 on käytetyin vapaa-ajan matkustajien reitti etelästä pohjoiseen.

Oulussa 31.3.2016

  

Jari P. Tuovinen
toimitusjohtaja
Oulun kauppakamari