Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
2/2016 #jäsentiedote

Huomioithan nämä jakaessasi varoja yhtiöstäsi

| Lakiasiat

Kevään ja kesän lähestyessä monessa yhtiössä ajankohtaiseksi tulee yhtiökokous ja osingonjaosta päättäminen. Vuoden 2014 alusta alkaen osinkoa jakavan yhtiön on tullut toimittaa ennakonpidätys luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille jakamistaan osingoista. Osingon maksuajankohta on mahdollista määrittää erikseen jo osingonjaosta päätettäessä, mutta aina näin ei tehdä. On myös mahdollista, että osakkaat eivät välttämättä nosta osinkojaan yhtiöstä sovittuna ajankohta, jolloin osingon nosto siirtyy mahdollisesti seuraaville verovuosille. Tällöin yhtiön on mietittävä, milloin ennakonpidätys on toimitettava.

Lue lisää >

Hankintalaki uudistuu

| Lakiasiat

Hankintalainsäädäntöämme ollaan uudistamassa. Ehdotus hankintalainsäädännön uudistamisesta perustuu Euroopan komission joulukuussa 2011 antamiin kolmeen direktiiviehdotukseen (2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU), jotka hyväksyttiin 18.4.2014.

Lue lisää >