Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi
1/2016 #jäsentiedote

Konserniavustus - apukeino tuloksen järjestelyyn konsernissa

| Lakiasiat

Kun konsernin sisällä useampi osakeyhtiö tai osuuskunta harjoittaa yritystoimintaa, ongelmaksi voi nousta tilanne, jossa tulos ei jakaudu tasaisesti yhtiöiden välillä. Veronmaksu tuntuu turhalta, jos toinen samaan konserniin kuuluva yhtiö tekee tappiota. Tällaisten tilanteiden ratkaisemiksi on kehitetty konserniavustus, jonka avulla tulosta voidaan vastikkeettomasti tietyin edellytyksin järjestellä konsernin sisällä.

Lue lisää >

Energiaverojen merkitys valtion taloudessa ja yrityksen päätöksenteossa

| Lakiasiat

Liikevaihtoon sekä kulutukseen perustuvat välilliset verot ovat tasaisesti kasvattaneet merkitystään Suomen valtion talouden kivijalkana. 2010-luvulla välillisten verojen osuus verotuloista on kohonnut yli 60 prosentin tasolle ja viime vuosien fiskaalisesti merkittävimmät veronkorotukset ovat kohdistuneet valmisteveroihin luokiteltaviin energiaveroihin.

Lue lisää >